2 מפות תחזית משקעים - נתחיל ב-WRF

shlomobar

New member
2 מפות תחזית משקעים - נתחיל ב-WRF 

shlomobar

New member
גרף יציבות לת"א

אי יציבות גבולית, אבל אפשרית פעילות חשמלית מקומית.

 

shlomobar

New member
גרף יציבות לת"א למחר אחה"צ

ע"פ זה, אם יתממש, סיכוי טוב לסופות רעמים שם או בסביבה הקרובה.

 

shlomobar

New member
גרף יציבות לאותה שעה אחה"צ

פוטנציאל קטן יותר, אבל קיים.

 
למעלה