16 ילדים צועקים אמא אמא אמא

לאחותה צביה יונגריז מעל 10 ילדים מה יש משפחת אביה הלפרין ומשפלת אמה ברוק ירדפו אחרים בחבד כדי שלבת אחייניתם יהיה מקום ולמשפחתה
 
למעלה