*****

niva99

New member
השקט המדבר

היש שבאין - סוגיה מרתקת. אנשים אוהבים לדון בכך ולראיה - "מהן המילים אם לא שתיקה"? [ תמיד נושאים אותך לארץ רחוקה]. "דממה רועשת" וכו'. ישנה כאן ציפיה ללמוד מפי "הגבורה " = המורים... אך הם אילמים קריא לא מספקים את הסחורה. או שמה שהם מספקים לא מספיק טוב ... מעמדו של האב מיוחד - גם הוא שותק [ הוא כמה מפתיע]. אך בניגוד לשאר שתיקתו נשמעת . כאן צריך לשאול - מה משמעות עניין השתיקות לגבי הכותב ? האם הוא מאוכזב ? או לחילופין משלים עם המצב ? סוגר יקר, כתיבתך הולכת ומצטמצמת - [ לא בתוכן] ניכר שאתה רוצה שהמעט יכיל את המרובה. הרבה חשיבה פילוסופית.
 

תרדיס1

New member
הפחד להקשיב..:

הפחד אחז בעקב תשוקתך. נולדו יחדיו מהיש מתעלמים מהאיננו, המה הוויתך , אונך. התשוקה, אחזה בכנף פחדך. ובמימושו כשנודם שאונך, האין ישנו ואתה אינך.
 
למעלה