...

scars

New member
...

אם הם לא, אז מי כן? איך אפשר לקום בבוקר בהחלמה אמיתית של לב מרוצץ, מלבד לחבוש אותו בכמה תחבושות- עד לפעם הבאה? הסיפורים [לא] מטשטשים במהירות יוצרים הבזקים קטנים של שכחה וזיכרון כאחד. [לא] רק הבזקים. שנים, והנפילה האחת מאחרת לבוא, כי אולי היא זאת שתבנה אותי- את כל כולי. תאסוף את שבריי המתרבים, לאחד, לשלם- שקשה להאמין שהייתי פעם.
 
למעלה