‏/tapuzforum/images/Emo32.gif

רותם 36

New member
חחחח אפילו בפייס אני לא כזאת מקובלת../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif

 

mister xy

New member
שלחתי לך בקשת חברות לפני חצי שנה

ורק עכשיו את רואה את זה ???
 
זהו הענין

שראיתי את זה מזמן ולא ייחסתי לזה חשיבות, לא אישרתי אף פעם אף אחד. אם אני יאשר זה יתן לי אופציות מסוימות או מה? כאילו סורי על הבורות מה קורה כשאני מאשרת חוץ מזה שאתה רואה אם אני מחוברת או לא?
 
כלום

יש אפשרות לשלוח בקשת חברות לכל החברים אין שום משמעות לחברויות כאן לי יש עשרות חברים ואינני יודע עליהם כלום כמו אדמור אמיתי
 
/tapuzforum/images/Emo6.gif

סבבה אז אני מאשרת את בקשת החברות שלך, אבל שיהיה הוגן, גמני אתנהג כמו חסיד אמיתי......./tapuzforum/images/Emo18.gif
 
למעלה