‏?משה קצב לא יצא לתפילת שחרית, מתפללים ה

‏?משה קצב לא יצא לתפילת שחרית, מתפללים ה

‏?משה קצב לא יצא לתפילת שחרית, מתפללים הגיעו לבית והשלימו מניין
 
למעלה