״חוזרים לחיים״, גירסת עוטף עזה...לילה שני בממדים. = רק שלטון ומטכ"ל ברוח ה-101 בסגנון ימין קיצון יביאו הרתעה ובטחון

למעלה