תשעה באב

תשעה באב

חברים וחברות יקרים. מחר בערב יתחיל צום תשעה באב, אלא אם כן יבא המשיח ואז צום זה יתבטל, ויום זה יהפוך ליום של שמחה. ביום זה אבלים אנו על חורבן בית המקדש. בגלל מה חרב בית שני? בגלל שנאת חינם. בעייתם לא היתה שלא היו יחסים תקינים בין אדם לבוראו, אלא שלא היו יחסים תקינים בין אדם לחבירו. אמרו חכמים: בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם ויבנה בית המקדש השלישי בגלל אהבת חינם. אין יותר מתאימה מתקופה זו להעלות נושא זה של אהבת חינם למודעות הציבורית. בימים בהם אנו צועדים לצערינו לקיטוב חברתי על רקע פוליטי, צריך כל אחד מאיתנו להסתכל על עצמו ולשאול כיצד הוא יוכל לתרום לאיחוי חלקי עם ישראל, שהרי יסוד קיומנו הוא אחדותנו. יהי רצון שמשמים יסייעו לנו לשמור על עצמנו, ונזכה לקיים את הכלל הגדול בתורה: "ואהבת לרעך כמוך". שבת שלום. שלכם, יהודה ישרים
 
למעלה