~~תשעה באב~~

~~תשעה באב~~

יום מלא עצב ויגון.... שלכלום יום זה הוא כאבדון....בית אלוקינו נישרף...ומאז אלפי שנים עברו ביאף..מחכים ומצפים שיבנה מחדש.. ולגאולה שלמה ממש! רק אם כולנו באהבת חינם נרבה...ונחת רוח ליוצרינו נעשה...ננהג בכבוד אחד לשני כאילו הוא אני!! עלינו תמיד לחפש את הטוב אצל השני וכך ניזכה לשלום אמיתי!!!
 

זודי

New member
צום קל ? לפי דברי האליה רבה ועוד

המובאים בכף החיים ועוד , אסור לעשות מעשה להקל ת`צום כי תענית פירושו עינוי וצער , וביותר בת``ב .
 

זודי

New member
אבל הוא הוסיף שיש עוד פירוש שאותו

צריך כל החיים ללמוד .
 
הוא הוסיף. ואידך זיל גמור.

כדי להבין מהו ואהבת לרעך כמוך? צריך ללמוד את התורה.. כמו שכתוב מה ה` אלוקיך דורש ממך. סור מרע ועשה טוב.. מהו הסור מרע. ומהו עשה טוב? את זה צריך ללמוד בחוברת הוראות שזה התורה.
 

זודי

New member
הוא בכלל לא אמר ת`פסוק ואהבת לרעך

הוא אמר מאן דסאני עלך לחברך לא תעבד ועל זה הוא אמר דא כולא אוריתא ואידך פירושה הוא זיל גמור . אבל ודאי שלא בא לומר שיש רק מצוה אחת . אלא יש איסור שדרכו אפשר להגיע לכל המצוות .
 
למעלה