תשלום פנסיה לבעל שליטה

  • פותח הנושא מיכל21980
  • פורסם בתאריך
מ

מיכל21980

Guest
בעל שליטה בחברה הגיע לגיל פרישה, על פי ההסכם בינו לבין החברה בהגיעו לגיל פרישה תשלם לו החברה קצבה בסך של 20,000 ₪ לחודש. האם תשלום הקצבה יוכר לחברה כהוצאה ?
 
בהתאם להוראות סעיף 32(9)(א)(3) לפקודת מס הכנסה' תשלום הקצבה יוכר לחברה כהוצאה עד גובה התקרה המחושבת לפי ממוצע המשכורות (נומינאלי) בכל תקופת העבודה המוכפל ב 1.5% לכל שנת עבודה.
 
למעלה