תשלום עבור ביקור במיון במהלך השירות

Bensal1992

New member
תשלום עבור ביקור במיון במהלך השירות

כשהייתי בצבא בשירות חובה הופנתי למיון והגעתי באמבולנס (יום כיפור). לאחר כמה שעות שוחררתי מהבית חולים וחזרתי הביתה.
חודשים לאחר השחרור שלי קיבלתי שטר חוב לתשלום עבור הביקור במיון ונאלצתי לשלם מכספי האישי כדי שלא יגדל החוב בעקבות איחור בתשלום.
האם אני עדיין זכאי לקבל החזר על תשלום זה מהצבא? חשוב לציין שכל הטפסים נמצאים אצלי כולל קבלות על התשלום.
תודה לעוזרים
 
תשלום למיון במהלך שירות צבאי

במקרים בהם מוצא רופא צבאי כי מצבו הרפואי של החייל מצדיק הפניה למיון, תינתן הפניה למיון מראש והחייל לא יצטרך לשלם עבור הטיפול במיון מכספו האישי. במידה והחייל פנה למיון על דעת עצמו ללא הפניה מראש, תובא דרישת החוב בדיעבד לאישור רופא היחידה. במידה והוא ימצא לנכון, יקבל החייל "אסמכתא תקציבית" (באזרחות מוכר כ"התחייבות" של קופ"ח). במידה והרופא סבור שלא הייתה הצדקה בהזמנת אמבולנס או פניה למיון, החייל לא יקבל אסמכתא תקציבית וייאלץ לשלם על הטיפול בעצמו.
לא ברור במקרה שלך האם הבאת את דרישת החוב לאישור רופא היחידה בדיעבד, והאם קדמו לפניה למיון ביקורים אצל רופא היחידה בהם הלנת אודות אותה בעיה שבגינה פנית למיון וכיו"ב.
תוכל לנסות לפנות במכתב לקצין פניות הציבור בטלפון 03-5691000, ובפקס מספר 03-5699400, לשלוח אליהם את דרישת החוב ובקשה לקבל התחייבות בדיעבד. הסיכויים נמוכים אבל שווה לנסות. בהצלחה.
 

Bensal1992

New member
אז ככה

פוניתי באמבולנס בערב יום כיפור שהייתי בבית. את התשלום על האמבולנס הצבא שילם. כעת נותר להם להחזיר לי תשלום על הביקור במיון.
שלחתי מכתב עם כל הטפסים הרלוונטים למספר הפקס שרשמת.
תודה רבה
 
למעלה