תשלום דמי ביטוח לאומי ע"י המעסיק

תשלום דמי ביטוח לאומי ע"י המעסיק

מהו הדין לגבי עבודות זמניות\חד פעמיות? מדובר בהעסקה למס' פעמים בודדות (לא בוצע תהליך קליטה מסודר למקום העבודה), הטופס שמולא ע"י המועסק כלל פרטים לצורך העברת הכסף לחשבון הבנק וכמו כן הצהרה כי מקום העבודה לא אחראי לתשלום דמי הביטוח הלאומי. מהי חובתו של המעסיק עפ"י החוק?
 
בכל מקרה עבודה זמנית חד פעמית או קבועה חובתו

של המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח הפוטרות אותך מתשלום באותו חודש במידה ואינך עובד באותו חודש ראה קישור למעסיק http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/Pages/default.aspx.
.
 
תודה רבה

הקישור שלך מאוד אינפורמטיבי (למעסיק). איך אני יכולה להוכיח את הטענה? האם יש קישור לחוק ביטוח לאומי או משהו דומה המוכיח כי אכן החוק חל גם על עבודה שאינה קבועה?
 
מה יותר ברור ממה שכתוב בראש הקישור

מעסיק על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו. אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק. ובאם הסבר זה לא מספק עיין בקישור על הגדרת שכיר:http://www.btl.gov.il/Insurance/National Insurance/type_list/Employee/Pages/default.aspx.
.
 
למעלה