תשלום ביטוח לאומי בחופשת לידה

מצב
הנושא נעול.

אמארונה

New member
תשלום ביטוח לאומי בחופשת לידה

תשלום ביטוח לאומי בחופשת לידה
האם בזמן חופשת לידה המעביד אמור לשלם את דמי הביטוח לאומי? אצלי בעבודה טוענים שאני אמורה לשלם את דמי הביטוח לאומי במשך 3 חודשי חופשת הלידה.
 
שכר בתקופת חופשת לידה משולם לך

תשלום ביטוח לאומי בחופשת לידה
האם בזמן חופשת לידה המעביד אמור לשלם את דמי הביטוח לאומי? אצלי בעבודה טוענים שאני אמורה לשלם את דמי הביטוח לאומי במשך 3 חודשי חופשת הלידה.
שכר בתקופת חופשת לידה משולם לך
ע"י ביטוח לאומי וביטוח לאומי מנכה מראש את חובותיך כלפיו. אין לך ויכוח עם המעסיק.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה