תשלום בגין חופשה בחג פורים

1. פורים אינו נחשב ליום חג לעניין צו ההרחבה הכללי במשק לתשלום דמי חגים. על כן, אינך זכאי לגמול חגים בגין פורים.
2. ככל שלא עבדת ביום מסויים ואתה עובד בשכר - למרבה הצער לא תהיה זכאי לגמול בגין יום אי העבודה.
3. יש לבחון האם בקופת החולים הספציפית בה אתה מועסק חל הסדר מטיב לעניין פורים. פנה לועד העובדים בשאלה.
4. מצ"ב לידיעתך הוראות צו ההרחבה הענפי במשק החל על עובדי ניקיון -
 
למעלה