תשובה לשחר. לא הצלחתי להעביר כתשובה. אז אני מנסה בשרשור חדש. אולי אצליח.

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
ושוב כדרכך אתה מסלף את דבריי עד לבלי הכר.
הסברתי עשרות פעמים את העובדה, שאני נמצא בקבוצת הסיכון הגבוהה, הן מבחינת גיל והן מבחינה "בריאותית". ואיך שלא אהפוך את העוגה, אני את מרבית חיי עברתי כבר.
אז אם האלטרנטיבות הן הסתכנות בהידבקות במחלה או נטילת סיכון בלתי ידוע בעקבות כישלון החיסון? העדפתי את הברירה השנייה.

אבל אם בילדים עסקינן? מי שמנו מוסמכים להחליט האם יהיה עדיף לסכן דור שלם של ילדים בחיסון שהשפעתו לטווח ארוך טרם נבחנה, אף כי הוכח כבר, שרגישותם של אותם ילדים למחלה היא נמוכה לשמאלן. זו אמירה ששייכת לכל הורה לילדים, שמוכן לסכנם בסיכונים לא ברורים ולא ידועים מראש, ולא כי משה אמר, אלא כי הנושא כלל לא נבדק ולא היה גם זמן כדי לבדוק זאת.
ולמה לשם שמיים אי אפשר להעביר תגובה בתפוז הרקוב?
ואגב, אם אתה כל כך רוצה להיפטר מאיתנו, עזוב אתה את הארץ. אנחנו כבר נסתדר היטב בלעדיך.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ושוב כדרכך אתה מסלף את דבריי עד לבלי הכר.
הסברתי עשרות פעמים את העובדה, שאני נמצא בקבוצת הסיכון הגבוהה, הן מבחינת גיל והן מבחינה "בריאותית". ואיך שלא אהפוך את העוגה, אני את מרבית חיי עברתי כבר.
אז אם האלטרנטיבות הן הסתכנות בהידבקות במחלה או נטילת סיכון בלתי ידוע בעקבות כישלון החיסון? העדפתי את הברירה השנייה.

אבל אם בילדים עסקינן? מי שמנו מוסמכים להחליט האם יהיה עדיף לסכן דור שלם של ילדים בחיסון שהשפעתו לטווח ארוך טרם נבחנה, אף כי הוכח כבר, שרגישותם של אותם ילדים למחלה היא נמוכה לשמאלן. זו אמירה ששייכת לכל הורה לילדים, שמוכן לסכנם בסיכונים לא ברורים ולא ידועים מראש, ולא כי משה אמר, אלא כי הנושא כלל לא נבדק ולא היה גם זמן כדי לבדוק זאת.
ולמה לשם שמיים אי אפשר להעביר תגובה בתפוז הרקוב?
ואגב, אם אתה כל כך רוצה להיפטר מאיתנו, עזוב אתה את הארץ. אנחנו כבר נסתדר היטב בלעדיך.
צריך לשאול, מי יחסן בחודש הבא את ילדו?
הרי כבר קבעו שיהיה חיסון ועזוב אותך, אם בטוח או לא כי הויכוח שלהם הוא היכן יתנו אותו, האם בקופה או בבי"ס? |לא|
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
צריך לשאול, מי יחסן בחודש הבא את ילדו?
הרי כבר קבעו שיהיה חיסון ועזוב אותך, אם בטוח או לא כי הויכוח שלהם הוא היכן יתנו אותו, האם בקופה או בבי"ס? |לא|
היכן שלא יתנו, מי שייתן יהיה אחראי לתוצאות אם תהיינה כאלה חלילה.
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
לא כזה קשה לנבא מה יהיה, כי מבחינת המערכת, לא יהיו תופעות לוואי.
יש לי הפתעה עבורך:
גם במקרים שבהם התגלו תופעות לוואי והמתלונן פנה לרופא המשפחה שלו, הרופא מצא דרך לשכנע את הפציינט שממש לא מדובר בתופעת לוואי, גם אם לא הייתה בידו שום דרך להוכיח זאת. אז היו גם היו תופעות לוואי, אבל בכוונת מכוון, הן לא דווחו.
ולמען הגילוי הנאות: איני חבר של קבוצת האנשים שמאמינה בקונספירציה העולמית, אבל אני כן משוכנע, שלרופאים יש יד ורגל בנאמנותם לענקי התרופות.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
יש לי הפתעה עבורך:
גם במקרים שבהם התגלו תופעות לוואי והמתלונן פנה לרופא המשפחה שלו, הרופא מצא דרך לשכנע את הפציינט שממש לא מדובר בתופעת לוואי, גם אם לא הייתה בידו שום דרך להוכיח זאת. אז היו גם היו תופעות לוואי, אבל בכוונת מכוון, הן לא דווחו.
ולמען הגילוי הנאות: איני חבר של קבוצת האנשים שמאמינה בקונספירציה העולמית, אבל אני כן משוכנע, שלרופאים יש יד ורגל בנאמנותם לענקי התרופות.
למה אתה חושב שאני מופתע?
 

ai27

Well-known member
צריך לשאול, מי יחסן בחודש הבא את ילדו?
הרי כבר קבעו שיהיה חיסון ועזוב אותך, אם בטוח או לא כי הויכוח שלהם הוא היכן יתנו אותו, האם בקופה או בבי"ס? |לא|
1. לא קבעו שיהיה
2. לא חוקי לחסן ללא אישור הורים.
3. גם אם היה חוקי - זה מנוגד לחלוטין לכללי האתיקה הרפואית, אז לא ימצאו צוותים שיהיו מוכנים לחסן.

4. מכיוון שכל זה ידוע, רוב ההורים שאני מכיר לא מתכוונים לחסן. לא בחודש הקרוב ולא בשנה הקרובה,
אלא אם יפרוץ גל תחלואה נוסף - שדרך כלשהי יתן הצדקה לחיסון ילדים.
5. איומים בסנקציות דרקוניות, מובילים את ההורים למסקנה שעדיף כבר לחזור לזום, מאשר לדחוף לילדים חיסון שלא צריך.
כי כבר הבנו שהמורים לא באמת מלמדים - אלא "מנגישים" את החומר שמשרד החינוך הכין להם.

בוסף:
חברות התרופות צריכות לבדוק את החיסון על בני נוער ואז על ילדים (כנראה בעולם השלישי)
כי זה תפקידם.
ומשרד הבריאות יצטרך לחתום על הסכם רכש מותנה, שימומש רק אם יהיה צורך וביקוש לחיסונים,
כי זה תפקידו.
ופוליטיקאים יצווחו זה על זה, יפיצו תעמולה שקרית ויעשו הצגות של פעלתנות
כי זה תפקידם.
ומורים ימשיכו לא ללמד, למרות שזה תפקידם.
כי הם עובדי הסתדרות
 

דיברגנט חדש

Well-known member
1. לא קבעו שיהיה
בוודאי שקבעו, רק טרם החליטו, היכן יהיה?
2. לא חוקי לחסן ללא אישור הורים.
אכן, לא חוקי, לכן ידרשו אישור הורים.
4. מכיוון שכל זה ידוע, רוב ההורים שאני מכיר לא מתכוונים לחסן. לא בחודש הקרוב ולא בשנה הקרובה,
אלא אם יפרוץ גל תחלואה נוסף - שדרך כלשהי יתן הצדקה לחיסון ילדים.
ידווחו פייק ניוז, כמו למשל המוטציה ההודית שעכשיו מדווחת וזה יספיק לעיוורים.
בנוסף, ישנם הורים סוציומטים שחושבים בראש ובראשונה עליהם והם ירצו ללכת עם הילדים למסעדות ולצאת לנופשים, על כן, יחסנו את ילדיהם.
5. איומים בסנקציות דרקוניות, מובילים את ההורים למסקנה שעדיף כבר לחזור לזום, מאשר לדחוף לילדים חיסון שלא צריך.
כי כבר הבנו שהמורים לא באמת מלמדים - אלא "מנגישים" את החומר שמשרד החינוך הכין להם.
אנשים רוויים מזום וכבר לא יכולים להרשות לעצמם, שוב, לא לעבוד.
בוסף:
חברות התרופות צריכות לבדוק את החיסון על בני נוער ואז על ילדים (כנראה בעולם השלישי)
כי זה תפקידם.
הם טוענים שעשו את זה, אך עשו זאת על מידגם מגוחך שזה דיי דואגים להעלים מידיעת הציבור.
ומשרד הבריאות יצטרך לחתום על הסכם רכש מותנה, שימומש רק אם יהיה צורך וביקוש לחיסונים,
כי זה תפקידו.
משרד הבריאות פועל עפ"י ההיסטריה של הציבור.
 

ai27

Well-known member
בוודאי שקבעו, רק טרם החליטו, היכן יהיה?
אם לא קבעו כשהייתה קורונה, לא יוכלו לקבוע עכשיו כשאין
אכן, לא חוקי, לכן ידרשו אישור הורים.
ואישור גזה לרוב לא יגיע.
זאת ההתרשמות שלי מהפטפטת בקבוצות ההורים
ידווחו פייק ניוז, כמו למשל המוטציה ההודית
לך פייק ניוז של אבני הזה מספיק.
בפועל התחלואה יורדת, ויורדת מהר. במקום 12 אלף חולים ביום יש 100
אם היא תעלה יהיה על מה לדבר.
בנוסף, ישנם הורים סוציומטים שחושבים בראש ובראשונה עליהם והם ירצו ללכת עם הילדים למסעדות ולצאת לנופשים, על כן, יחסנו את ילדיהם.
זכותם. לא יהיו הרבה כאלה וזה רלוונטי רק לחו"ל. בארץ פתחו הכל ולא יחזירו.
אנשים רוויים מזום וכבר לא יכולים להרשות לעצמם, שוב, לא לעבוד.
אין שום סיבה לא לעבוד. מכיתה ה' יכולים ללמוד מהבית.
מי שלא יכול בכל מקרה לא לומד.
הם טוענים שעשו את זה, אך עשו זאת על מדגם מגוחך.
כן. ככה זה שלב ראשון.
אחרי שיקבלו אישור הם יעשו עם יותר.
משרד הבריאות פועל עפ"י ההיסטריה של הציבור.
לא, זה הפטנט שלך ושל רופא האליל אבני.
משרד הבריאות עובד על פי החלטות מומחים, ובחינת צעדי משרדי בריאות אחרים.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אם לא קבעו כשהייתה קורונה, לא יוכלו לקבוע עכשיו כשאין
אז לא יכלו לקבוע, כי עדיין לא היה ניסוי בשכבות גיל האלו.
ואישור גזה לרוב לא יגיע.
זאת ההתרשמות שלי מהפטפטת בקבוצות ההורים
זאת גם הייתה ההתרשמות טרום תחילת החיסונים לקשישים, לכן נתניהו התחסן לעיניי המצלמות וגם אז, היו קונספירציות שהזריקו לו פלסבו.

לך פייק ניוז של אבני הזה מספיק.
תתפלא, אך אני לא מחסידי אבני, אני קורא מאמרים מקצועיים ונכנס גם לאתרים שמטילים ספק בדיווחים של רשויות הבריאות ועושה את המסננת שלי ע"ס כל הנתונים העומדים לרשותי.
בפועל התחלואה יורדת, ויורדת מהר. במקום 12 אלף חולים ביום יש 100
אם היא תעלה יהיה על מה לדבר.
ברגע שהשמיים נפתחו ובעולם הקורונה עדיין משתוללת, זה רק עניין של זמן שזה יעלה.
להזכירך, כשהתחילה הקורונה בעולם, לקח איזה חודשים, אולי שלושה עד שהקורונה התחילה אצלנו ולהבדילך, אני לומד מההיסטוריה ולכן ההסקה המתבקשת שזה יעלה, למרות הרצון הטוב שלא.
זכותם. לא יהיו הרבה כאלה וזה רלוונטי רק לחו"ל. בארץ פתחו הכל ולא יחזירו.
באמת? פתחו נופשים בארץ לכולם? מותר לך לשבת עם הילדים בתוך מסעדה, לא בחוץ?
אין שום סיבה לא לעבוד. מכיתה ה' יכולים ללמוד מהבית.
מי שלא יכול בכל מקרה לא לומד.
כשלילד אין השגחה הורית, הוא רואה סרטונים בזמן הזום.
כן. ככה זה שלב ראשון.
אחרי שיקבלו אישור הם יעשו עם יותר.
אתה מתכוון, איתנו, כפי שנעשה עם המבוגרים? :(
לא, זה הפטנט שלך ושל רופא האליל אבני.
משרד הבריאות עובד על פי החלטות מומחים, ובחינת צעדי משרדי בריאות אחרים.
אתה תמים, אם אתה חושב שהתשקורת לא משפיעה על החלטות ה"מומחים", אם הפוליטיקה לא משפיעה על החלטות המומחים, כמו למשל לפני בחירות?
 

ai27

Well-known member
אז לא יכלו לקבוע, כי עדיין לא היה ניסוי בשכבות גיל האלו.
יכלו לקבוע באופן מותנה. כפי נשעשו עם החיסון לקבוצות סיכון.
בחרו - לא לקבוע.
מבינים - שיש יותר מדי אי וודאות.
זאת גם הייתה ההתרשמות טרום תחילת החיסונים לקשישים, לכן נתניהו התחסן לעיניי המצלמות וגם אז, היו קונספירציות שהזריקו לו פלסבו.
ממש לא. היה מסע תעמולה נבזי שנועד למקסם תמותת קשישים לצרכי רל"ב,
ברור שראש הממשלה התגייס להאבק בו.

אבל שם הייתה הצדקה רפואית.
בחיסון ילדים אין.
תתפלא, אך אני לא מחסידי אבני, אני קורא מאמרים מקצועיים ונכנס גם לאתרים שמטילים ספק בדיווחים של רשויות הבריאות ועושה את המסננת שלי ע"ס כל הנתונים העומדים לרשותי.
לאחר מה שאמרת לאורך תקופת המגיפה, אני בהחלט מפקפק ביכולות הסינון שלך.
ברגע שהשמיים נפתחו ובעולם הקורונה עדיין משתוללת, זה רק עניין של זמן שזה יעלה.
השמיים עדיין לא נפתחו (אפילו לא תכננו מתווה ברור),
ולצורך עלייה בתחלואה - צריך שיתפתח גם זן עמיד.
וזה בהחלט חלק מרכזי בשיקולים.

לעומת החרטטנות שלך - שמסתמכת על שמועות ותעמולה שאבני והמסיתים של ליברמן ולפיד מפיצים,
ניתן להסתכל על ההיסטוריה:
העליה בתחלואה התרחשה - כאשר לא נקטו באמצעים לבלימתה, גם כאשר אלו היו ידועים
כי גנץ ושות' בלמו כל דיון ענייני בנושאי הקורונה,
וללא הסכמה חוקית ברורה - בג"צ ביטל החלטות.
באמת? פתחו נופשים בארץ לכולם? מותר לך לשבת עם הילדים בתוך מסעדה, לא בחוץ?
כן - פתחו מלונות לכולם
אם תנסה להרשם בבתי המלון, תגלה שהרבה מהם מלאים, ויש שם ילדים רבים.
חדרי האוכל פתוחים - לכולם.

במסעדה שקניתי בה בדרך לנופש ישבו אנשים ללא הגבלה חיצונית.
המגבלה החוקית היא 75%
באופן טבעי - רבים בחרו לאסוף את המנה ולאכול מחוץ למסעדה.
כשלילד אין השגחה הורית, הוא רואה סרטונים בזמן הזום.
אם הילד שלך לא מסוגל ללמוד לבד - לא יעזור כלום. הוא יקשקש במחברת ויפטפט עם חבריו במקום להקשיב למורה.
מי שרוצה ללמוד - ילמד גם בזום.
אתה מתכוון, איתנו, כפי שנעשה עם המבוגרים? :(
קבוצות סיכון חוסנו - כי זה היה סכנת מוות בסבירות גבוהה.

הגעה לשיעור חיסון גבוה במבוגרים - נבעה מפיקוח נפש עקיף: הורדת התחלואה במהירות חסכה אלפי הרוגים.

עכשיו מדובר על מי שהסיכוי שלו למות מקורונה נמוך מסיכויו למות מפגיעת ברק.
ותחלואת קורונה היא אפסית,
אז אין באמת תירוצים.
יש רק תעמולת רל"ב מרושעת, שנועדה לטמטם אותך.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
יכלו לקבוע באופן מותנה. כפי נשעשו עם החיסון לקבוצות סיכון.
בחרו - לא לקבוע.
דווקא כן חיסנו את קב' הסיכון בילדים וזה עוד אחד מהשיקולים שלהם שאפשר לחסן ילדים.
מבינים - שיש יותר מדי אי וודאות.
למעט רופא אחד מלנידאו שקיבל על הראש, כל החונטה הרפואית בעד לחסן את הילדים בהקדם האפשרי לפני מתן אישור ה-FDA :(
ממש לא. היה מסע תעמולה נבזי שנועד למקסם תמותת קשישים לצרכי רל"ב,
ברור שראש הממשלה התגייס להאבק בו.
אני רוצה להאמין שרובם לא כאלו ואתה אומר שאבני האליל שלי כאשר אתה מאמין בקונספירציה כזאת :D
אבל שם הייתה הצדקה רפואית.
בחיסון ילדים אין.
גם בחיסון ילדים יש הצדקה, בכדי לא לפגוע במבוגרים ולמנוע הדבקות וגם בכדי לייצר חסינות עדר.
לאחר מה שאמרת לאורך תקופת המגיפה, אני בהחלט מפקפק ביכולות הסינון שלך.
זכותך, רק שים לב שיכולת השיפוט שלך לקויה, כי הרבה דברים שאתה כותב על אבני לא נכונים כמו למשל שחיברת את אבני עם ליברמן (ראה בהמשך).
כפי שכתבתי, אני קורא גם את דבריו של אבני, אך מקפיד לראות את המקורות שלו ונכנס אליהם ואל המקורות שלהם (מיני דוקטוראט) ויודע סנן מה שצריך.
השמיים עדיין לא נפתחו (אפילו לא תכננו מתווה ברור),
ולצורך עלייה בתחלואה - צריך שיתפתח גם זן עמיד.
וזה בהחלט חלק מרכזי בשיקולים.
אולי לא לגמרי, אך בהחלט נפתחו, עם אזיקים אלקטרונים, בלי אזיקים אלקטרונים.
אתמול, הביאו עלייה מאתיופיה ועוד ...
לעומת החרטטנות שלך - שמסתמכת על שמועות ותעמולה שאבני והמסיתים של ליברמן ולפיד מפיצים,
אין לי מושג, איך אתה כותב את אבני וליברמן בנשימה אחת.
אבני לא מפחד מהחיסון ולא התחסן כנגדו, אולי התחסן בחיסון המים (הומיאופתי) בעוד ליברמן התחסן, פוחד מהנגיף ורק מייבב.
ניתן להסתכל על ההיסטוריה:
העליה בתחלואה התרחשה - כאשר לא נקטו באמצעים לבלימתה, גם כאשר אלו היו ידועים
כי גנץ ושות' בלמו כל דיון ענייני בנושאי הקורונה,
וללא הסכמה חוקית ברורה - בג"צ ביטל החלטות.
מסכים.
כן - פתחו מלונות לכולם
אם תנסה להרשם בבתי המלון, תגלה שהרבה מהם מלאים, ויש שם ילדים רבים.
חדרי האוכל פתוחים - לכולם.
ילדים ובלתי מחוסנים צריכים להציג בדיקת קורונה עדכנית.
במסעדה שקניתי בה בדרך לנופש ישבו אנשים ללא הגבלה חיצונית.
הם עוברים על ההנחיות.
המגבלה החוקית היא 75%
באופן טבעי - רבים בחרו לאסוף את המנה ולאכול מחוץ למסעדה.
עשו זאת מפחד הידבקות בקורונה ו/או מפחד מדו"ח במקרה ולא עומדים בהנחיות.
אם הילד שלך לא מסוגל ללמוד לבד - לא יעזור כלום. הוא יקשקש במחברת ויפטפט עם חבריו במקום להקשיב למורה.
אכן, הילדים שלי משתעממים, אך בשיעור לא מפריעים.
גם בזום לא מפריעים, פשוט רואים סרטון.
מי שרוצה ללמוד - ילמד גם בזום.
רק הגדולים שלפני בגרות, כל הייתר לא.
עכשיו מדובר על מי שהסיכוי שלו למות מקורונה נמוך מסיכויו למות מפגיעת ברק.
נמוכה אך לא כמו הסיכוי "למות מפגיעת ברק" והבעיה היא לא הם עצמם, אלא יכולת ההדבקה שלהם את הסובבים להם.
יש רק תעמולת רל"ב מרושעת, שנועדה לטמטם אותך.
מצאת את הבן אדם האחרון שתעמולת רל"ב משפיע עליו :D
 

דיברגנט חדש

Well-known member

עד כמה בטוח לחסן את הילדים?​

בניגוד לפייק ניוז שמופץ ברשת, החיסונים בטוחים לילדים לפחות כמו למבוגרים, ואפילו עם פחות תופעות לוואי. כך עולה מהמחקרים שבוצעו בחודשים האחרונים. גם בקרב ילדים המצויים בקבוצות סיכון ושקיבלו חיסון לא הייתה שום בעיה.
 

דיברגנט חדש

Well-known member

עד כמה בטוח לחסן את הילדים?​

בניגוד לפייק ניוז שמופץ ברשת, החיסונים בטוחים לילדים לפחות כמו למבוגרים, ואפילו עם פחות תופעות לוואי. כך עולה מהמחקרים שבוצעו בחודשים האחרונים. גם בקרב ילדים המצויים בקבוצות סיכון ושקיבלו חיסון לא הייתה שום בעיה.
למען הסר ספק, התגובה מעליי שפירסמתי היא ציטוט מהכתבה שבקישור בתגובה מלפניה ומציגה בלעג את האמינות של הכתבה והכי מצחיק שנרשם בה "בניגוד לפייז ניוז" שזה מה שהם עושים הכי טוב משקרים לציבור הפתי וניתן לראות את זה במשפט שלהם "ואפילו עם פחות תופעות לוואי" :D :D :D
 

שחר 676

Well-known member
ושוב כדרכך אתה מסלף את דבריי עד לבלי הכר.
הסברתי עשרות פעמים את העובדה, שאני נמצא בקבוצת הסיכון הגבוהה, הן מבחינת גיל והן מבחינה "בריאותית". ואיך שלא אהפוך את העוגה, אני את מרבית חיי עברתי כבר.
אז אם האלטרנטיבות הן הסתכנות בהידבקות במחלה או נטילת סיכון בלתי ידוע בעקבות כישלון החיסון? העדפתי את הברירה השנייה.

אבל אם בילדים עסקינן? מי שמנו מוסמכים להחליט האם יהיה עדיף לסכן דור שלם של ילדים בחיסון שהשפעתו לטווח ארוך טרם נבחנה, אף כי הוכח כבר, שרגישותם של אותם ילדים למחלה היא נמוכה לשמאלן. זו אמירה ששייכת לכל הורה לילדים, שמוכן לסכנם בסיכונים לא ברורים ולא ידועים מראש, ולא כי משה אמר, אלא כי הנושא כלל לא נבדק ולא היה גם זמן כדי לבדוק זאת.
ולמה לשם שמיים אי אפשר להעביר תגובה בתפוז הרקוב?
ואגב, אם אתה כל כך רוצה להיפטר מאיתנו, עזוב אתה את הארץ. אנחנו כבר נסתדר היטב בלעדיך.
הקורונה אוטוטו מאחורינו - מחלקות הקורונה בבתי החולים נסגרות , התקשורת העולמית מהללת ומשבחת את מבצע החיסונים שהתרחש כאן ורק שמאלנים חמוצים ונכלוליים ממשיכים לנסות למכור לציבור הבלים נוסח "ישראל אוטוטו מתמוטטת."

אתה והחברים השמאלנים שלך עשיתם הכל בכדי להכשיל את ניסיונותיו של נתניהו למגר את המגיפה - פניתם לבית המשפט העליון בכדי שיאשר לכם להפגין בעיצומה של מגיפה משתוללת - קיבלתם את מבוקשכם ועל הדרך גרמתם למגזרים אחרים לא להאמין להנחיות משרד הבריאות.

פמפמתם תאוריות קונספירציה תקשורתיות בניסיון לשכנע את ההמונים שמדובר בסה"כ בשפעת עם יחסי ציבור , האשמתם את נתניהו בהעצמת האירוע והפחדת הציבור בכדי לשמר את שלטונו....

הפצתם פייק ניוז באמצעות פרופסור לס ההזוי - ניסיתם להפחיד את הציבור באמצעות כתבות תחקיר שגרמו לציבור לזלזל בקורונה ( אורלי וגיא )....ועוד.....

בגללכם עם ישראל לא הקפיד כנדרש על הנחיות משרד הבריאות מה שגרם לעליה משמעותית בתחלואה.

אתה עצמך הפצת פייק ניוז כשסיפרת לנו על עובדי בית חולים מסוים שנדבקו בקורונה לאחר שחוסנו אך "שכחת" לספר לנו שהם נדבקו מספר ימים לפני שיעילות החיסון הגיעה למכסימום ( 10 ימים לאחר מתן החיסון השני )

כל כולך קומבינות, מסכי ערפל וחצאי אמיתויות שברוב המקרים גרועות משקרים מלאים - ואתה עושה זאת באופן תדיר החל מן הרגע בו האשמת אח שכול וקצין לשעבר בסיירת מטכ"ל בשליחת חיילי צה"ל אל מבצע מסכן חיים בעזה רק בכדי להשכיח מהציבור את "פרשת רהיטי הגן".

והכי מצחיק שלמרות כל הספקות שפיזרת בשם שנאתך לנתניהו - רצת לקבל חיסון במהירות שיא כמו שפן סלעים הבורח מפני ברדלס......


השרשור עוסק בשאלת מתנה לישראל לרגל יום הולדתה ואני לא רואה מתנה טובה יותר מאשר לכתם מרצון של כל אלו החפצים בחורבנה של ישראל כמדינה יהודית , אלו שניסו להשתמש במגיפת הקורונה בכדי להפיל ראש ממשלה מתפקידו ולעזאזל בריאות בני עמם.....אתם הרי רוצים ללכת מכאן - אתם מצהירים על כך השכם וערב - אז לכו מכאן וכך יטב לכם ויטב גם לנו.

כן , אני מדבר עליך , על דורי , סתוונית , גוי ואבוי וכל השאר.....

ובאשר אלי ( שחר 676 ) - ובכן משה , אני משתייך אל "מחלקת היהודים הגאים ביהדותם" וככזה לעולם לא אעלה על דל שפתיי כמיהה לרדת מארץ אבותיי רק מפני שהשלטון הדמוקרטי הנבחר אינו מוצא חן בעיני - אפילו בימים הנוראים של אוסלו שם התפוצצו אוטובסים וחלקי גופות התעופפו לכל עבר לא חלפה במוחי קורטוב של מחשבה על עזיבה... זה ההבדל בין יהודי גאה מסוגי לערימת פינוק , רפיסות לאומית ונומך קומה המייצגים כה רבים מהמחנה הפוליטי אליו אתה משתייך.


שנאתך לנתניהו נטלה ממך חוש צדק והגינות בסיסית..
..אתה צריך לנשק את רגליו של נתניהו ולבקש את סליחתו על כל הסחי והדמוניזציה שהטחת בו ועל הדרך לומר לו תודה על שהשיב את ישראל לנורמליות לאחר מגיפה עולמית......רוב הדעות בעולם גורסות שישראל אור לגויים גם בנושא זה.

אתה שמאלן כפוי טובה בדיוק כמו שאר חבריך אבל אני כבר רגיל להתנהגותכם....אני כבר לא מופתע מכם - לכן אני כל כך בז לכם.
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה