תרתי

rothaim

Active member
8 זן - יושיע, יגאל, יושי(יושי שדה, זמר)-ע(חצי מהמילה "עץ")
15 זן - סלבריטי, ידוע, ל-בר(ל-חוץ) בתוך סיטי(מין בדיקה רפואית)
 
למעלה