תקציב משרד התחבורה 2003

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה