תקני בניה ורשיון עסק למבנה ציבורי

עידו17

New member
תקני בניה ורשיון עסק למבנה ציבורי

שלום לכולם, לא יודע אם זה המקום הנכון, אבל לשאול אף פעם לא מזיק... אני מעוניין להקים מסעדה בקומה שניה של בניין עתיק, המוגדר בניין לשימור. בבניין אינה מותקנת מעלית/מעלון או כל אמצעי עזר לנכים, וככל הנראה לא תתאפשר התקנה. האם קיים תקן המחייב גישה לנכים בשטח ציבורי בעסק פרטי, והאם הוא מתייחס לבניין שנבנה טרם החלת החוק? בתודה מראש
 

המנעולן

New member
מה זה ציבורי-פרטי?!

יש מיליון מסעדות פרטיות בקומה ב' בלי מעלית- סביר להניח שנכים ידירו רגליהם מהן, אך מאין הרעיון שבעסק פרטי חייבים להתקין מעלית לנכים? סביר להניח כי זה החוק בבתי אבות אם רוצים לקבל רשיון הפעלה מחשש לגורל המתאכלסים אבל במסעדה? חנות? אם אתה מעוניין דווקא באוכלוסיית הנכים במסעדה- יש מעליות נכים או/ו מעליתונים עם תקנים הרבה פחות מחמירים משל אלה של מעליות נוסעים.
 
תקנים

הדרך הקלה ביותר היא ללכת לרישוי עסקים באותה הרשות הם ינתנו לך רשימת פרטים שהנך חייב לעסק כמו מסעדה . יכול להיות שלא תוכל לעשות מסעדה לא בגלל המעלית אלא בגלל פרט אחר . זה לעניין עסק פרטי . ואם אין צורך מעלית לא תבצע זאת אך דע לך שלקוחות טובים כמו נכים בכסאות גלגלים ואחרים ידירו את רגליהם מהמסעדה שלך . מבנים ציבוריים היום כל תכנון שלהם מחוייב להתבצע ע"פ תקן לנגשיות , זאת אומרת שיש חובה לבצע תנאים מיוחדים לנכים הכוללים למשל : רמפת כניסה למבנה , שירותים לנכים , מעליות כולל לוח קידוד ברייל ועוד רשימה שהיא מחוייבת זאת עוד בתכנון ולא בגמר של העבודה
 

מאגר

New member
ובכן לפי ההנחיות האחרונות אין לאשר

רשיון עסק שאין בו גישה לנכים ועיריות נתקבלה בכל הועדות הוראה של מרכז השלטון המקומי בתמיכת נשיא המדינה הוראה כי לא יאושר רשיון עסק אם לא יהיו תנאים לנכים בכל הרמות קרי שרותי נכים.
 

המנעולן

New member
אולי גם בכך נעוצה הסיבה

ש-80% מהעסקים עובדים בלי רשיון עסק ולא נסגרים שהרי על מסי ארנונה אין עיריה שתסכים לוותר. אין זה סביר כי כל עסק יחוייב בנגישות ובשרותים לנכים - בוודאי יש סוגי עסקים מסויימים ובגודל מסויים שהתקנות האלה מכוונות אליהם. הגיון נטו לא מאפשר לי להבין מדוע משרד רואי חשבון יחוייב בכאלה תקנות, או כל מספרה, בית קפה שכונתי ואפילו חנויות ממכר שונות. אצלנו, בחיפה, מכיר הרבה בניני עסקים, מסעדות וחנויות שונות הקיימות במבנים של יותר מקומה אחת ואין בהם מעלית, אין בהם שירותי נכים ואעפ"כ מתנהלים הרבה שנים. יש למישהו קישור לתקנות או לחוקים הקיימים בנושא?
 

עידו17

New member
קודם כל תודה על התגובות

אפשר לקבל קישור להנחיות האלה? הדרישה הגיונית לגבי תכנון ובניה של מבנים חדשים, לא נשמע לי סביר לא לאשר רשיון עסק בבניין קיים שכלל לא אפשרי להתקין בו מעלית. אגב, אני מכיר לא מעט מבנים בהם שוכנים משרדים ממשלתיים הנותנים שירות לאזרחים (ביטוח לאומי, מועצה מקומית ביישוב), ובהם כלל אין מעלית. אגב, מישהו יכול לתת סדר גודל של עלות להתקנת מעלון חיצוני (מעלית)?
 

המנעולן

New member
עלות מעלון

מחיר מעלון בחברת המעליות כ-75000 ש"ח + מע"מ ועל זה יש להוסיף עלויות של בנית הפיר, חשמל תלת-פאזי ושונות כמו שכ"ט ובקשת היתר ועוד... עלות פיר כ-5000 ש"ח לכל מטר גובה פיר. ההבדל בין מעלון למעלית מבחינת התכונות - הוא עצום ולא כאן המקום לפרטו. פנה במסר אישי ותוכל לקבל הסבר אף כי אינני מאזור מגורך ונטול אינטרס.
 

מאגר

New member
לגבי עלויות יהיה עליך קודם לקבל

מפרט מהיחידה העוסקת בשימור באיזורך כי הרי אמרתה שהמבנה מיועד לשימור ושם החוקים משתנים בגלל היחודיות של אישורי השימור ולא בטוח שיתנו לך בכלל לעשות מעלון או מעלית. ובמקומות כאלה צריך להיות גם פתח מילוט שלא בטוח שיתנו לך לעשות בגלל חוק השימור אם מדובר בקומה שניה.
 

amic

New member
זה האתר של העמותה לנגישות ישראל

http://www.aisrael.org/ כאן יש תשובות לשאלות שהועלו
 

המנעולן

New member
../images/Emo51.gif ומתוכו- חוק התכנון והבניה

פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים 158ב. הגדרות (תיקון: תשמ"א) "בנין ציבורי" - בנין הנמנה עם סוג בנינים המשמשים למטרה ציבורית, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; "היתר" - היתר לבניה לפי פרק ה'. 158ג. סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים (תיקון: תשמ"א, תשנ"ה) (א) בנין ציבורי קיים אשר נבנה לפי היתר שהוצא עד ליום ט"ז בניסן התשל"ב (31 במרס 1972), או שנבנה לאחר מכן וניתן לו פטור כדין מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה, רשאי שר הפנים, על אף האמור בכל דין, להורות לבעלו או למחזיקו או לשניהם, באופן וביחס שיקבע השר, להתקין בו סידורים מיוחדים לנכים כנדרש בתקנות לפי חוק זה, או חלק מהן, בתוך תקופת זמן שיקבע. (ב) בנין ציבורי שנבנה לפי היתר שהוצא מיום י"ז בניסן התשל"ב (1 באפריל 1972) ואילך ולא הותקנו בו סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה ולא ניתן לגביו פטור ממילוי התקנות, תורה הועדה המקומית, על אף האמור בכל דין, לבעל או למחזיק או לשניהם, באופן וביחס שתקבע הועדה, להתקין בו סידורים מיוחדים כאמור תוך תקופת זמן שתקבע בהוראתה ושלא תעלה על שלוש שנים. (ג) ניתנה לגבי בנין ציבורי הוראה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ומי שהוטלה עליו החובה לבצעה מנוע מבחינה הנדסית לבצע את ההוראה במלואה, רשאי הוא, בתוך תשעים ימים מיום שקיבל את ההוראה, לבקש הקלה כאמור בסעיף 147 מאת הועדה המקומית; הועדה המקומית תעביר למתכנן המחוז הודעה על מתן הקלה כאמור, וזה יהיה רשאי, תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת ההודעה, לערור עליה בפני ועדת הערר והיא תינתן רק אם לא יהיה בה כדי למנוע מנכים את השימוש בבנין הציבורי. (ד) הוראה לפי סעיף זה לגבי בנין שעיקר שימושו הוא לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן בפרק זה - עסק טעון רישוי), תכלול התראה בדבר ביטול הרשיון, לפי סעיף 158ה, אם ההוראה לא תקויים. (ה) מי שלא מילא אחר הוראה של שר הפנים לפי סעיף קטן (א) או הוראה של ועדה מקומית לפי סעיף קטן (ב) ולא אושרה לו הקלה כאמור בסעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שהפר תנאי היתר. 158ד. ערעור (תיקון: תשמ"א) (א) מי שקיבל הוראה משר הפנים כאמור בסעיף 158ג(א) או שקיבל הוראה מועדה מקומית כאמור בסעיף 158ג(ב), והוא סבור כי את הוצאות ביצוע ההוראה שהוטלה עליו יש להטיל במלואן או בחלקן על זולתו, הבעל או המחזיק, לפי הענין, רשאי הוא לערער, לענין הוצאות ביצוע ההוראה בלבד, לבית משפט השלום. (ב) אין בהגשת ערעור כדי לפגוע בעצם החיוב לבצע את ההוראה כאמור בסעיף 158ג בידי מי שחוייב לבצעה על פי ההוראה ובמועד שצויין בה. (ג) לדיון בערעור יוזמן גם מי שהמערער טוען כי עליו לשאת בהוצאות ביצוע ההוראה. (ד) הטלת ההוצאות וחלוקתן בין הבעל והמחזיק, או שיפוי בשל הוצאתן, בעקבות הערעור, יהיו כפי שבית המשפט ימצא צודק בנסיבות הענין. 158ה. ביטול רשיון עסק (תיקון: תשמ"א, תש"ס24) (א) היה עסק טעון רישוי עיקר שימושו של בנין ציבורי שלא קויימה לגביו הוראה לפי סעיף 158ג תוך התקופה שקבע השר או הועדה המקומית כאמור בו, יורו השר או הועדה המקומית, לפי הענין, לרשות הרישוי לבטל את רשיון העסק. (ב) הרואה עצמו נפגע מביטול רשיון כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים או לבית המשפט העירוני שבתחום שיפוטו נמצא העסק, ובית המשפט רשאי לבטל או לשנות את הביטול אם לדעתו הביטול אינו חוקי או אינו סביר. (ג) הגשת עתירה לא תפגע בתקפו של הביטול, אך בית המשפט רשאי לתת צו לעכב או להתלות את תקפו. 158ו. מתן היתר לבנין ציבורי (תיקון: תשמ"א) הועדה המקומית לא תיתן היתר לבנין ציבורי אלא אם נכללו בו הוראות בדבר סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובתה של הועדה המקומית לפי סעיף 145(ב) או לפי כל הוראה אחרת המחייבת אותה.
 
למעלה