תקינות / חוקיות של חוזה

eee27

New member
תקינות / חוקיות של חוזה

בצעתי רכישה של מטבח מחברה מסויימת,בכל הטפסים עליהם חתמתי כגון:חוזה התקשרות עם החברה,מפרט טכני ,טופס פתיחת הזמנה וכו', מופיע לוגו החברה ולוגו מכון התקנים הישראלי בלבד.אין מופיעים פרטים מזהים על בית העסק ,מספר עוסק מורשה וחתימה של נציג המכירות.בקבלה על התשלום כן מופיע מספר עוסק מורשה, כתובת בית העסק וחתימת נציג המכירות. שאלותי: 1.האם חוזה ההתקשרות כפי שמופיע (ללא חתימת נציג וללא פרטים מזהים של בית העסק) הינו חוזה חוקי?. במידה ולא האם ניתן לתבוע את ביטולו לרבות סעיף דרקוני בדבר תשלום דמי ביטול? 2.האם לחברה זכות לדרוש ממני לחתום על מסמך ויתור תביעות נגדן בעתיד,והאם מסמך זה חוקי או קביל בביהמ"ש? 3.האם החברה יכולה לקבוע בחוזה את מקום ההתדיינות במקרה של סכסוך? תודה מראש למשיבים
 
תשובות

1. לפי הפרטים שמסרת לא נראה לי שבית המשפט יורה על ביטול. 2. אם זה לא כתוב בהסכם, אז לא. הבעיה היא שהחברה עלולה להתנות אספקת המוצר בחתימה כזו. מסמך כזה חתום הוא בעל משקל ויש קושי להוכיח אח"כ בבית משפט שנחתם בכפיה. 3. כן. הצעה: אם תספר כאן את הסיפור ולא תשאל שאלות כלליות, אוליניתן יהיה לנסות לעזור לך.
 
למעלה