תפילה לאימהות על הילדים

תפילה לאימהות על הילדים

תפילה לאימהות על הילדיםבס"ד "מצווה גדולה להפיץ כמה שיותר" תפילה לאימהות על הילדים ***לקרוא בכל בוקר בלי נדר – לוקח כמ ריבונו של עולם , מלך מלכי המלכים שנתת לי , אין לי מילים בהן אוכל להודות לך, אנא שמה את תחינתי בעת הזאת, בזכות כל הצדיקים ובתוכם רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן מברסלב והבעל שם טוב הקדוש , זכותם תגן עלינו ועל עם ישראל, אנא שמור על ילדיי , ועל כל ילדי עם ישראל שילכו לשלום ויחזרו לשלום שילכו רק בדרך התורה הקדושה שיחזרו בתשובה שלמה שיהיה להם יום מבורך שיעבדו אותך בשמחה ובטוב לבב שיעשו לך נחל שירבו במצוות ומעשים טובים תן להם חן בעיניך ובעיני בני שאף אדם לא יגרום להם צער או עוגמת בבקשה, תברך אותם בשמחת חיים , בבריאות, בשלום ,רעות, אחווה ודיצה , שלא יכשלו בשום עוון שהוא בפרט בלשון הרע וגילוי עריות ח"ו אנא שלח מלאכים שישמרו עליהם בדרכים, שיחזרו בריאים , שלמים ושמחים, בורא עולם ,עזור לי בבקשה להיות אם טובה ושמחה , עם פנים מאירות, שאחנך את ילדיי בנועם , בחום ואהבה ,ללא כעס וללא מחלוקות
 
תפילה לאימהות על הילדים

בס"ד "מצווה גדולה להפיץ כמה שיותר" תפילה לאימהות על הילדים ***לקרוא בכל בוקר בלי נדר – לוקח כמה דקות** ריבונו של עולם , מלך מלכי המלכים שנתת ל אין לי מילים בהן אוכל להודות לך, אנא שמע את תחינתי בעת הזאת בזכות כל הצדיקים ובתוכם רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן מברסלב והבעל שם טוב הקדוש , זכותם תגן עלינו ועל עם ישראל, אנא שמור על ילדיי , ועל כל ילדי עם ישראל שילכו לשלום ויחזרו לשלום שילכו רק בדרך התורה הקדושה שיחזרו בתשובה שלמה שיהיה להם יום מבורך שיעבדו אותך בשמחה ובטוב לבב שיעשו לך נחת שירבו במצוות ומעשים טובים תן להם חן בעיניך ובעיני בני אדם שאף אדם לא יגרום להם צער או עוגמת נפגש בבקשה תברך אותם בשמחה חיים בבריאות בשלום ,רעות, אחווה ודיצה , שלא יכשלו בשום עוון שהוא בפרט בלשון הרע וגילוי עריות ח"ו אנא שלח מלאכים שישמרו עליהם בדרכים, שיחזרו בריאים , שלמים ושמחים, בורא עולם ,עזור לי בבקשה להיות אם טובה ושמחה , עם פנים מאירות, שאחנך את ילדיי בנועם , בחום ואהבה ,ללא כעס וללא מחלוקות, שאגדל את ילדיי האהובים לתורה ומעשים טובים ,ושילכו רק בדרך תורה הקדושה, יהיו לרצון אמרי והגיון ליבי לפניך ,ד' צורי וגואלי,
 
למעלה