תעשיית הסוסים

raven6

New member
תעשיית הסוסים

כתבתי מכתב לשר שלום שמחון וזוהי התשובה שקיבלתי ( כמובן שאני לא מסכימה איתה): שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ שלום שמחון קיבל את מכתבך וביקשני להשיב. ידוע לך ודאי שספורט מרוצי הסוסים מתקיים במתקדמות שבמדינות המערב זה שנים רבות. קשה להניח שפעילות מסוג זה תיתכן במדינות דמוקרטיות לאור יום ובידיעת כל ,לו התרחשו במסגרתה תופעות כה קשות של התאכזרות,שבירה,סחיטה וסבל כה רב כפי המתואר בפנייתך, הרי גם בארה"ב אנגליה ומדינות דומות נוספות קיימים חוקים להגנת בעלי חי ומתקיימת פעילות של נשים ואנשים טובים ורגישים כמעט כמוך וכמו חבריך. הרשי לי לכן לחלוק על הכותרת " תעשיית הסוסים" אותה בחרת לפנייתך שבנידון. המחלקה המשפטית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עמלה על הכנת חוק, שיבטיח את בריאותם ורווחתם של סוסי המרוץ, לא רק בשלבי גידולם והכשרתם למרוצים, אלא גם למקרה בו לא יוכלו יותר לקחת חלק פעיל במרוצים. החוק יחייב פיקוח וטרינרי רציף החל בהבטחת התשתיות ותנאי הגידול והטיפוח, המשך באימון והתנהלות המרוצים וכלה בתנאי הטיפול בסוסים שאינם כשירים עוד להתחרות, זאת כדי למנוע קיומן של אותן תופעות שליליות המוזכרות בפנייתך, חוק צער בעלי חיים הוא נר לרגלי כל העושים במלאכת פיתוח ענף מרוצי הסוסים בישראל. בברכה נמרוד ויזנסקי – יועץ השר.
 

rotemgor

New member
עצוב, אבל משרד החקלאות הוא משרד ניצול בע"ח

האחרון שאכפת לו מבעלי חיים. לכן אינני מתפלא על דבריו, שכן אם חוק צב"ח היה כנר לרגלו הוא לא היה עומד כעץ אלא טס לחו"ל לבדוק את הנושא ומביא את "ההוכחות" שלו, שזהו אינו ניצול אכזרי כביכול.. יותר מכך, אין לי ספק שהוא ומשרדו יעשו הכל כדי שלא תהיה אפשרות לפיקוח מטעם עמותות לזכויות בעלי חיים על אופן אחזקתם ומצבם של הסוסים. לכן חשוב להוציא מסמכויותיו של משרד זה (משרד החקלאות בשמו המטעה) את הפיקוח על בעלי החיים ולהעביר אותם לגורמים שאין להם אינטרסים כלכליים בתעשיות בעלי החיים.
 
למעלה