תערוכה זמנית בשם ״רכבות לגיהנום״

מצב
הנושא נעול.
תערוכה זמנית בשם ״רכבות לגיהנום״

תערוכה זמנית בשם ״רכבות לגיהנום״
מוצגת במוזאון HistoRail בקנה מידה (HO (1/87 , בכפר קרוב לעיר לימוז במרכז צרפת.
נדמה לי שהיא לא הוזכרה בתקשורת בארץ; פרטים(גם באנגלית) ניתן למצוא ב
www.historail.com
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה