תניא, ר` שנאור זלמן מלאדי.

ריס26

New member
תניא, ר` שנאור זלמן מלאדי.

ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. כלומר שאעפ שאני כבהמה בהיותי עמך ולא אדע ולא ארגיש בנפשי יחוד זה שתפול עליה אימתה ופחד תחלה ואחכ אהבה רבה בתענוגים או כרשפי אש כמדת הצדיקים שנזדכך חומרם וכנודע שדעת הוא לשון הרגשה בנפש והוא כולל חסד וגבורה. אעפכ אני תמיד עמך כי אין החומר מונע יחוד הנפש באור א`ס ב`ה הממלא כל עלמין וכ`ש גם חושך לא יחשיך ממך. ובזה יובן עונש איסור מלכה בשבתות וחמץ בפסח השוה לכל נפש לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת וי`ט ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדושה זו.
 

ריס26

New member
המשך לקטע קודם

וגם משהו חמץ או טלטול מוקצה פוגם בקדושה שעל נפשו כמו בקדושת נפש הצדיק כי תורה אחת לכולנו...
 
למעלה