תנאי מקפח - בחוזה עם קבלן

עמירד

New member
תנאי מקפח - בחוזה עם קבלן

שאלה רכשתי דירה מקבלן ובחוזה שינויים קיים לדעתי תנאי מקפח

כל מחירון השינויים בדירה ( הוספת אביזרים, מזגנים, וכו'..) מוצמדים למדד תשומות הבנייה ואילו הזיכויים לא מוצמדים למדד.

האם זה תקין או שאכן תנאי מקפח בחוזה אחיד?

תודה,
 
אני מבינה שאתה נזכר לאחר שכתבת חתמת

על ההסכם?
ומן הסתם גם לא לקבלת עו"ד, שאלמלא כן הוא היה מגלה את זה ומבקש לתקן.
אני לא סבורה שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד שכן זה חוזה שניתן לבקש לתקן אותו (לא כל הבקשות מתקבלות אבל שינויים נעשים).
המועד לבקש שינויים אלו הוא לפני החתימה ולדעתי מראש אין מקום להצמיד אביזרים למדד תשומות הבניה כי זה לא קשור לבניה עצמה.
 
למעלה