תמי 4- חיוב חשבון האשראי למרות שבסיום השיחה לא אשרתי העסקה

תמי 4- חיוב חשבון האשראי למרות שבסיום השיחה לא אשרתי העסקה

בסיום השיחה הדגשתי שאני לא מעוניינת בעסקה היות ויש לי צורך לבדוק את צריכת החשמל של המכשיר וחזרת ואמרתי שהעסקה מבוטלת הזכרתי את המילה מבוטלת היות ומסרתי את מספר כרטיס האשראי.

כאשר התקשרתי שוב על מנת להזמין נוכחתי שחוייבתי בכרטיס האשראי למרות שלא הסכמתי לעסקה ולכן כעסתי ולא אבצע את העסקה עם תמי 4 בעל מקרה.
רציתי ליידע את הנוגעים בדבר על התנהלות אותו טלפן ולמרות עשרות טלפונים לא עלה בידי לעשות זאת
 
למעלה