תמונה

2 דרכים..

תוכנה בשם irfanview (יש קישור) בתפריט image שלה, יש את האופציה resize/resample או דרך הצייר- (file --> accessories --> paint). תחת האופציה של Image יש אפשרות של strech/skew. שני באחוזים לגודל הרצוי ( לשמור על פרופרוציות של אורך וגובה). ולשמור בעזרת save as, ולא שמירה אוטומטית, על מנת לא ל"דרוס" את הקובץ הקיים המקורי.
 
למעלה