תל אביב : בית כנסת מפואר ביותר ניפתח !!!

בתקווה -

שהסודנים לא יחבלו בו
כמו שחיבלו בבתי כנסת אחרים.

מי האמין שנגיע לזמנים כאלה במדינת-ישראל?
 
למעלה