"תיפחת" - האם לגיטימי?

יאקים

New member
אם הבנתי נכון ובהנחה שאין הקשר,

מדובר בפועל בבניין קל בעתיד נסתרת (גם נוכח...), ולפי כללי הכתיב חסר הניקוד הכתיב חייב להיות תפחת, כמו תלמד, תרכב, תשכב, אלא מאי? במקרים מעטים, כשקיימת סכנה שהקורא לא ירוץ בטקסט בהיעדר ניקוד, נהוג להוסיף ניקוד מסייע - תִפחת. אבל סביר להניח שבתוך הקשר לא תהיה בעיה לקרוא פועל זה כהלכתו. ולהשומעת ינעם.
 
למעלה