תינוק בן 5 חודשים

תינוק בן 5 חודשים

לפני כמה ישבוע ובמהלך יומים התחיל להתהפך מהבטן לגב ומהגב לבטן ,.וביומים האחרונים חדל להתהפך מושיט ידיים קדימה,עושה רושם ששכח אך מתהפכים
האם תקין ואך מעודדים אותו?.
 
למעלה