תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
 

בועז ל

New member
"סיפורי אוסלו" - עמוד 1

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
"סיפורי אוסלו" - עמוד 1
מאמר פרי עטו של אינג' פנחס בן-שאול, "תנועה ותחבורה", יוני 2014.

 

בועז ל

New member
"סיפורי אוסלו" - עמוד 2

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
"סיפורי אוסלו" - עמוד 2

 

בועז ל

New member
"סיפורי אוסלו" - עמוד 3

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
"סיפורי אוסלו" - עמוד 3

 

בועז ל

New member
"סיפורי אוסלו" - עמוד 4

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
"סיפורי אוסלו" - עמוד 4

 

בועז ל

New member
"סיפורי אוסלו" - עמוד 5

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
"סיפורי אוסלו" - עמוד 5

 

luckydude

Member
גשר פירדאן אכן שוקם בתחילת שנות ה2000

"סיפורי אוסלו" - עמוד 5
גשר פירדאן אכן שוקם בתחילת שנות ה2000
במימון יפני אאל"ט. המסילה חודשה עד ביר אל-עבד. עם זאת, מאז המצרים הזניחו את התשתיות בסיני ואני לא בטוח מה עדיין שמיש שם. לביר אל עבד בטוח לא, אבל יכול להיות שעדיין יש שירות לנמל פורט סעיד מזרח.
 
העליתי כאן בזמנו שרשור תמונות לוויין

גשר פירדאן אכן שוקם בתחילת שנות ה2000
במימון יפני אאל"ט. המסילה חודשה עד ביר אל-עבד. עם זאת, מאז המצרים הזניחו את התשתיות בסיני ואני לא בטוח מה עדיין שמיש שם. לביר אל עבד בטוח לא, אבל יכול להיות שעדיין יש שירות לנמל פורט סעיד מזרח.
העליתי כאן בזמנו שרשור תמונות לוויין
שסקר את המסילות בסיני וסביב התעלה, כולל הנמל והגשר. חפש בארכיון, אפשר לראות את כל התחנות.
 

luckydude

Member
לא יודע מתי פרסמת אבל מצב המסילה הדרדר מאוד בשנים האחרונות.

העליתי כאן בזמנו שרשור תמונות לוויין
שסקר את המסילות בסיני וסביב התעלה, כולל הנמל והגשר. חפש בארכיון, אפשר לראות את כל התחנות.
לא יודע מתי פרסמת אבל מצב המסילה הדרדר מאוד בשנים האחרונות.
חבל, כי היא שוקמה רק לפני 15 שנה בערך לאחר שלא היתה פעילה מתחילת שנות ה70.
 

בועז ל

New member
"סיפורי אוסלו" - עמוד אחרון

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
"סיפורי אוסלו" - עמוד אחרון

 

nitro11

New member
מרתק, וכמה שאלות

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
מרתק, וכמה שאלות
רציתי לדעת האם בלבנון עדיין קיימת המסילה שהייתה בין ביירות לחיפה, האם משתמשים בה?
וגם האם היו תכנונים להמשיך, את מסילת העמק שהגיעה לאירביד, עד בגדד?
 

luckydude

Member
המסילה בלבנון מפורקת לגמרי

מרתק, וכמה שאלות
רציתי לדעת האם בלבנון עדיין קיימת המסילה שהייתה בין ביירות לחיפה, האם משתמשים בה?
וגם האם היו תכנונים להמשיך, את מסילת העמק שהגיעה לאירביד, עד בגדד?
המסילה בלבנון מפורקת לגמרי
 
אנחנו פירקנו את רובה בסתיו חורף 1982:

המסילה בלבנון מפורקת לגמרי
אנחנו פירקנו את רובה בסתיו חורף 1982:
טנקים שלנו עלו עליה ופירקו כמעט הכל. כשהגעתי לראשונה לאזור צור ב- קייץ 1982 - רוב רובה של המסילה עדיין היתה במקומה במקטעים ארוכים. כאשר הייתי על ציר החוף מתי שהוא בפברואר או מארס 1983, כל המסילה היתה כבר חבולה והרוסה. היא נהרסה בעיקר בעת מלחמת של"ג.
 

luckydude

Member
אנחנו היינו אחראים בעצם גם לפירוק המסילה בסיני.

אנחנו פירקנו את רובה בסתיו חורף 1982:
טנקים שלנו עלו עליה ופירקו כמעט הכל. כשהגעתי לראשונה לאזור צור ב- קייץ 1982 - רוב רובה של המסילה עדיין היתה במקומה במקטעים ארוכים. כאשר הייתי על ציר החוף מתי שהוא בפברואר או מארס 1983, כל המסילה היתה כבר חבולה והרוסה. היא נהרסה בעיקר בעת מלחמת של"ג.
אנחנו היינו אחראים בעצם גם לפירוק המסילה בסיני.
בעצם, מאמצע שנות החמישים ועד סוף שנות השמונים התמחנו בעיקר בפירוק מסילות - אם זה אצלנו או אצל שכנותינו
 
נכון מאוד ! בשנת 1968 פירקו קבלני תשתית ישראלים את

אנחנו היינו אחראים בעצם גם לפירוק המסילה בסיני.
בעצם, מאמצע שנות החמישים ועד סוף שנות השמונים התמחנו בעיקר בפירוק מסילות - אם זה אצלנו או אצל שכנותינו
נכון מאוד ! בשנת 1968 פירקו קבלני תשתית ישראלים את
מסילות סיני לשם שימוש בהן כברזל בבניית המעוזים והתעוזים על גדות תעלת סואץ. הם התעשרו מבנייה זו.
 

alantan

New member
אכן מרתק. כל כך הרבה מלים ותכניות והכל בשביל... כלום.

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
אכן מרתק. כל כך הרבה מלים ותכניות והכל בשביל... כלום.
 

טשאפק 2

New member
מכחיש את האשמה

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
מכחיש את האשמה
הדיווח שלי (כאמור, על סמך משהו שראיתי באיזה פורום ואין לי מושג עד כמה הוא מהימן) היה על תוכנית לבנות נמל יבשתי בנתיבות. לא ציינתי זאת אבל הנחתי כמובן מאליו שהנמל היבשתי הנ"ל אמור להתחבר לאשדוד, לא לעזה.

בכל אופן תודה על כתבה מעניינת מאד, אמנם כרגע בגדר ימות המשיח.
 
תוספת לספור המענין מאוד

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
תוספת לספור המענין מאוד
אני מצרף שני צילומים קשורים לנושא.
1. פורסם בעתון המקצועי
IRJ
בפברואר 1996, 27 שנים אחרי חתימת הסכם השלום עם מצרים.

2. פורסם בעתון ״מהנדסים ואדריכלים״ בגליונו מנובמבר 1994, 4 חודשים אחרי חתימת הסכם השלום עם ירדן; אבל הרעיון לקשר רכבתי
ים תכון--ירדן הועלה כבר באוקטובר 1977, כאשר הועלה גם לראשונה רעיון החשמול של רכבת ישראל. 
בתשריט של תמ"א יו"ש 54 יש התייחסות לחיבור לעזה

תחנת נתיבות - בעקבות הדיווח של טשאפק
איני מצליח למצוא את הודעתו של טשאפק, אבל זכור לי מתוכה אזכור שקרא על חיבור עתידי מתוכנן של התחנה עם רצועת עזה.
ובכן, משהו נדלק אצלי במעומעם ולכן החלטתי לבדוק את העניין מול הרכבת. מהנהלת הפרויקט נמסר לי שאכן קיימת תכנית לחבר את תחנת נתיבות הן עם מעבר קרני והן עם מעבר ארז, אך מעמדה הסטטוטורי של תכנית זו אינו ידוע (יותר מסביר להניח שנגנזה ולא קודמה עקב "המצב"- ב.ל).
עם זאת, שיערתי כי ייתכן שלתכנית זו שורשים רחוקים יותר בזמן, מה שהזכיר לי מידית את מאמרו של אינג' פנחס בן-שאול ממגזין "תנועה ותחבורה" (יוני 2014). עוד בשלהי ועידת מדריד התבקש בן-שאול להכין חומר רקע לשת"פ רכבתי אזורי. בן-שאול מתאר במאמרו את הדיונים וההצעות שהועלו החל מנקודת זמן זו ובאופן אינטנסיבי יותר בתהליך אוסלו. דומה שמאז אותם ימים, התכנית הפרקטית היחידה שנותרה היא חיבור מסילת העמק לירדן (באחד הסיורים דווח לנו על התקדמות אפשרית גם בצד הירדני) ואילו כל יתר התכניות הנן בגדר פנטזיות מזרח-תיכוניות לעת עתה. למרות זאת, אני סבור שיש עניין, ולו רק לצורך הסקרנות, בהעלאת המאמר.
בתשריט של תמ"א יו"ש 54 יש התייחסות לחיבור לעזה
בתוכנית המתאר האזורית 54 ביהודה ושומרון (שאושרה להפקדה ב-2013 אך טרם הופקדה), קיים תשריט המציג את כלל המסילות הקיימות והמתוכננות בארץ (כולל באיוש, בעזה ובתחומי הקו הירוק). התוכנית אמנם מתייחסת רק לאיו"ש, אבל בתשריט אפשר לראות שיש חשיבה בכיוון של חיבור מסילתי לעזה. אני בכל אופן לא חושב שתהיה רכבת בתוך הרצועה, בעיקר כי השטח עליו היתה בעבר מסילה בנוי היום ברחובות ובניינים. מסילות למעברים אולי יהיו כישראל תכבוש מחדש את עזה, אבל עד אז אין לישראל אינטרס לבזבז מיליונים על פרויקט שיעלה אבק.

 

amit1270

New member
אהבתי את התוואי המתוכנן בנתיבות


בתשריט של תמ"א יו"ש 54 יש התייחסות לחיבור לעזה
בתוכנית המתאר האזורית 54 ביהודה ושומרון (שאושרה להפקדה ב-2013 אך טרם הופקדה), קיים תשריט המציג את כלל המסילות הקיימות והמתוכננות בארץ (כולל באיוש, בעזה ובתחומי הקו הירוק). התוכנית אמנם מתייחסת רק לאיו"ש, אבל בתשריט אפשר לראות שיש חשיבה בכיוון של חיבור מסילתי לעזה. אני בכל אופן לא חושב שתהיה רכבת בתוך הרצועה, בעיקר כי השטח עליו היתה בעבר מסילה בנוי היום ברחובות ובניינים. מסילות למעברים אולי יהיו כישראל תכבוש מחדש את עזה, אבל עד אז אין לישראל אינטרס לבזבז מיליונים על פרויקט שיעלה אבק.
אהבתי את התוואי המתוכנן בנתיבות
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה