תחנת האומה

מצב
הנושא נעול.
תחנת האומה

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית


 
בחליל

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
בחליל
מבנה 17 שממנו יוצאים פירי 18 האלכסוניים אל מנהרות הרציפים לובש צורה, הרצפה כבר נוצקה ועכשיו מתחילים באיטום הקירות לקראת דיפון סופי. הפתחים לפירי 18 מסתתרים מתחת הגשרים ברצפה.

 
מבט נוסף

בחליל
מבנה 17 שממנו יוצאים פירי 18 האלכסוניים אל מנהרות הרציפים לובש צורה, הרצפה כבר נוצקה ועכשיו מתחילים באיטום הקירות לקראת דיפון סופי. הפתחים לפירי 18 מסתתרים מתחת הגשרים ברצפה.
מבט נוסף
מבט מלמעלה על גשרון שמכסה את אחד ממבני 18

 
מבנה 18/3

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
מבנה 18/3
יוצרים את הצורה הסופית בחיבור בין מבנה 18/3 למבנה 17

 
מבנה 18/4

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
מבנה 18/4
מבנה 18/4 כבר מדופן סופית

 
מבט ממנהרת הרציפים הדרומית

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
מבט ממנהרת הרציפים הדרומית
תמונה כללית של מנהרת הרציפים הדרומית שממנה ניבטים פתחיהם של פירים 18/3 + 18/4 ומעבר
15-3 של אולם הנוסעים. בקצה המנהרה ניתן להבחין גם בהתחלה של קונסטרוקציה שיוצרת את צורת התקרה.

 
המשך עבודות דיפון באולם הנוסעים

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
המשך עבודות דיפון באולם הנוסעים 
מערכות

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
מערכות
משאבות המים של הספרינקלרים מוכנות לפעולה, מכוסות בינתיים.

 
תעלות מיזוג

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
תעלות מיזוג

 
בידוד חסין אש

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
בידוד חסין אש
התעלות מכוסות לכל אורכן בשתי שכבות של גבס חסין אש

 
מראה סופי של פתחי המיזוג באולם הנוסעים העליון

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
מראה סופי של פתחי המיזוג באולם הנוסעים העליון
הסקופ שלנו מהסיור האחרון בתחנת האומה היה חיפוי האבן בקומה שמעל, עכשיו אפשר לראות שאותו חיפוי מלווה אותנו גם בקומת הוולידטורים ומשלב בתוכו בצורה אלגנטית פתחים יפים למיזוג.

 
2 תמונות אחרונות

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
2 תמונות אחרונות
מבנה הפיר צומח, וחלקי קונסטרוקציה שונים למבנה הקוביה נערמים בחצר. 
תודה על העדכון הנחמד

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
תודה על העדכון הנחמד
פעם הבאה תצייד את הצלם מראש במצלמה של בועז או של דוד...
 

nOnAmE134

New member
מלך. תודה רבה!

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
מלך. תודה רבה!
 

GLSRA

Member
תודה רבה - כיף לראות

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
תודה רבה - כיף לראות
 

בועז ל

New member
תודה רבה, אלי!

תחנת האומה
העבודות בתחנת האומה מתקדמות, המערכות מותקנות בזה אחר זה ואפשר כבר להתחיל לדמיין איך ייראה אולם הנוסעים העליון. גם בפירים ובמנהרות הולכת ונשלמת מלאכת הדיפון הסופי. בתמונות שנשלחו באדיבות מנהלת הפרוייקט כבר אין זכר לרטיבות.
בתמונה הראשונה: פיר הדרגנועים אחרי הדיפון הסופי. נעשתה כאן עבודה מדהימה של חופרי השרון בחפירה הפוכה מלמטה למעלה ואחר כך דיפון ישר וחלק של הקירות המשופעים בתבנית יחידה מסוגה שיוצרה במיוחד על ידי תבנית אשדוד. גאווה ישראלית
תודה רבה, אלי!
קבל ממני שלוש תמונות מהדרך עם עדכון נוסף ביחס לתחנת האומה.
מנהרות הרציף הדרומי והמכנסון הדרומי ( E+F) החלו את הליך המסירה. השבוע אמורים להתקבל בתחנת האומה שבעה דרגנועים. לא מדובר בדרגנועי פיר הדרגנועים אלא בדרגנועי התחנה. הגעתם מותנית בקבלת אישור מהמשטרה ובחסימת התנועה סמוך לתחנה.

 
מה 7

תודה רבה, אלי!
קבל ממני שלוש תמונות מהדרך עם עדכון נוסף ביחס לתחנת האומה.
מנהרות הרציף הדרומי והמכנסון הדרומי ( E+F) החלו את הליך המסירה. השבוע אמורים להתקבל בתחנת האומה שבעה דרגנועים. לא מדובר בדרגנועי פיר הדרגנועים אלא בדרגנועי התחנה. הגעתם מותנית בקבלת אישור מהמשטרה ובחסימת התנועה סמוך לתחנה.
מה 7
מי יודע לפרט למה 7 דרגנועים ולא 6?
מי שיענה נכון מוכיח שהוא מששת הקוראים הנאמנים
 

בועז ל

New member
הנה התשובה שלך.

מה 7
מי יודע לפרט למה 7 דרגנועים ולא 6?
מי שיענה נכון מוכיח שהוא מששת הקוראים הנאמנים
הנה התשובה שלך.
דרגנועי ה-X. נוסף על ארבעת הדרגנועים הראשיים, קיימים 3 דרגנועי ה-X- בצד הצפוני קיימת מגרעת עבור שני דרגנועים ובדרומי מגרעת צרה יותר עבור דרגנוע אחד.

 
מצב
הנושא נעול.
למעלה