תזכ' הערב הרקדה חינם ילדים ומבוגרים

תזכ' הערב הרקדה חינם ילדים ומבוגרים

הערב ובכל ימי חמישי בחודש אוגוסט-ברמת גן מרום נווה ע"י המזרקה במרכז המסחרי. לילדים שעה 19.00,למבוגרים שעה 20.00. יענקלה
 
למעלה