תזכורת לדוד ברק.

תזכורת לדוד ברק.

אני ארשה לעצמי להיות קצת (הרבה) קטנוני. באחת מהודעות העזיבה הרבות שלך רשמת (ואני מצטט): "תצטרכו "לרוץ" לעיתונות המקומית להתעדכן (תמיד באיחור של שבוע)." כאשר רק לפני שבועיים לגבי ארועי יום העצמאות העיתונות המקומית הקדימה אותו בהרבה.
 
למעלה