תושבי באר שבע אשדוד וחולון מצטרפים

תושבי באר שבע אשדוד וחולון מצטרפים

600,000 תושבי באר-שבע, אשדוד וחולון יצטרפו ל-1.5 מיליון תושבים המקבלים שירותים מתאגידי מים וביוב במסגרת פעילות אינטנסיבית של מנהל המים במשרד הפנים, להרחבת מספר מקבלי השירותים מתאגידי המים והביוב, אישר משרד הפנים בחודש האחרון 3 תאגידי מים וביוב חדשים, שנועדו לתת שירות בתחום המים והביוב במקום הרשויות המקומיות אשר עשו זאת עד כה. התאגידים החדשים, אשר הוקמו בחולון, בבאר שבע ובאשדוד, מצטרפים ל-9 תאגידים הקיימים כבר מספר שנים בירושלים, בראשון לציון, בנתניה, בפתח תקווה, במודיעין, באילת, בנצרת עלית, באריאל , ובקרית שמונה ומטולה. ככלל, מתבצע תהליך התאגוד בהתאם לחקיקה חדשה יחסית, המפרידה את משק המים והביוב מהפעילות העירונית הרגילה ומקימה חברות מיוחדות, בבעלות העיריות, לטיפול בנושאים אלה. חברות אלו פועלות על בסיס תכונות עסקיות וכלכליות ומשיקולים מקצועיים בלבד, במנותק ממערכות הפוליטיקה העירונית הרגילה. עיקרון ההפרדה לניהול משק סגור למים ולביוב מוביל לאיכות שירות טובה יותר לאזרח, הן על ידי הרחבת היקף ההשקעות הנדרש בצנרת ובנכסים והן על ידי הגדרה מפורטת ובקרה הדוקה חיצונית על איכות השירות שמספקות החברות שהוקמו. כמו כן, יוכלו התאגידים לגייס הון חיצוני לצורך השקעות בפיתוח משק סגור כלכלי על בסיס תחזיות מבוססות לטווח ארוך ושיפור איכות הגבייה. בימים אלו, פועל מנהל המים להקמת תאגידים גם בטבריה לרבות מגדל ויבנאל וצחר הכולל את הרשויות:צפת, חצור, טובא זנגריה, יסוד המעלה, בית ג'אן, ראמה). שר הפנים, מאיר שטרית ומנכ"ל המשרד , אריה בר, הבהירו כי לתאגידים חשיבות עליונה בכל הקשור למתן שירות לאזרח בשלטון המקומי. השר והמנכ"ל מברכים על כל תאגיד חדש המוקם ובמסגרת מדיניותם יפעלו באינטנסיביות לקידום תאגידים נוספים. מידע על הקמת תאגידי מים ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד WWW.PNIM.GOV.IL
 
למעלה