תורה

תורה

מתן תורה כאשר ביקש אלוהים להעניק תורה חיפש עם שראוי לה שמעו עמים ובאו בהמונים .אמרו קודם נשמע- מה כתוב בה. ואז ענו : עלינו לחשוב אם לנו היא מתאימה כך עם אחר עם גם עם ישראל עמד בתור כמו כולם עד שהגיע תורם, התייצבו בפני אלוהים- נשאלו התרצו לקבל את התורה? אמרו בשמחה ,נעשה ונשמע אמר ידעתי שאתם ראויים לה אתם עם סגולה ולכם ראויה להינתן התורה שמע זאת התור ועף להפיץ בשורת התורה מאז אנחנו עם סגולה
 
למעלה