תועה על הנבל.

תועה על הנבל.

מתוך משפט בשיר פורים: "לנגן העוור אתחפש, התועה על הנבל" במילון פירוש תועה הוא מאבד את הדרך ונראה לי שזה מנגן או פורט. אז מה נכון?
 
אבל האם יש למילה תועה משמעות של מנגן, פורט?

 
אבל זו תעייה בת' ולא בט'- שמשמעה לאבד את הדרך

ולא לטעות...לכן אני לא מבין איך קשורה התעייה הזו לכלי הנגינה.
 

sailor

New member
תועה - גם הולך ללא מטרה ללא קשר לדרך

גם "שוטט אגב חפוש הדרך, הלך לכאן ולכאן בלי ידיעת הכוון הנכון" (אברם) וגם סטה מדרך הישר (אמונית או מוסרית)
 

trilliane

New member
אכן, אבל זה מרחק סמנטי קטן מאוד.

המשמעות השנייה היא פשוט הרחבה מטאפורית של הראשונה.
 

trilliane

New member
ודאי. הנקודה היא רק שמדובר בהבדלים דקים

במשמעות. אחרי הכול, אם אצבעותיו תועות על המיתרים, הרי שהוא טועה בנגינה (או לא מפיק איזושהי מנגינה "קוהרנטית" נקרא לזה. במוזיקה של המאה ה-20 יש הרבה יצירות מחושבות לחלוטין שנשמעות כאילו המלחין הקליט את חתולו מטייל על הפסנתר, אבל זה כבר משהו אחר...
).
 

מוגג

New member
טעויות באמצע הנגינה...

הנגן לא תועה על הנבל אלא תועה עם הנבל. מדובר על נגן נודד התועה בדרכים כדי לחפש לו פרנסה.
 
אבל בשיר כתוב תועה על ולא תועה עם..

אז שוב : האם הוא עושה טעויות בפריטה או טועה בדרך ?
 
מילות השיר כאן

http://www.jafi.org.il/education/ivrit/corner/purim/20.htm כך או כך העיוור עלול לתעות בדרך, על הנבל ובכל מקום ואתר.
 

sailor

New member
לתעייתו אין קשר הכרחי לדרך או למטרה

הוא יכול לתעות להנאתו בין סמטאות העיר או בין עצי היער.
 
למעלה