תולדות קווי דן כיום חלק א'

מצב
הנושא נעול.

oshri5917

New member
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
 
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
רבה רבה רבה

מאוד מעניין לראות את ההיסטוריה של התחבורה בארץ. אשמח לראות עוד מפות (גם של אגד).
 

אוהד11

New member
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
אושרי, תיקונים לדבריך:
קו 1 אוחד במחצית השניה של שנות החמישים. קו 2 פעל מרחוב מרכז בעלי מלאכה עד סוף בן יהודה, ואילו קו 6 פעל ממגדלי האופרה (התחלת רחוב אלנבי) עד אבו כביר. שני הקווים אוחדו לקו 1 קווים 3 ו- 19 הנוכחיים פועלים החל משנת 1984 קו 6 הנוכחי התחיל לפעול ביוני 1976 קו 11 לבצרון היה קו 20, ואילו קו 22 פעל מרחוב שלום עליכם לשיכון דן ולהדר יוסף לסרוגין. באמצע שנות החמישים שינו את החלופה לשיכון דן לקו 20 ואז שינו את הקו לבצרון ל- 11. קו 18 התחיל לפעול ב- 1.2.1967 קו 25 הוארך לבת ים כבר ב- 1971. קו 26 לא פעל לרמה"ש, כי אם קו 24 התחיל לפעול מכרמלית בשנת 1972. קו 26 פעל מרחוב מרכז בעלי מלאכה לשייח' מוניס ואח"כ האריכו אותו לנוה אביבים ולרמת אביב ג', תוך שינוי שלו לקו 13, ומדובר בשנות השבעים. קו 21 פעל מרחוב שלום עליכם לצהלה ורק כאשר בנו את נוה שרת בסוף שנות השישים האריכו את הקו לשם. היתה תקופה שהוא בוטל וחודש. גם קו 22 הישן פעל מרחוב שלום עליכם ולא מאלנבי. קו 29 להדר יוסף פעל בתחילת שנות השישים ובוטל, ובמחצית השניה של שנות השישים הופעל 29 מת"מ לשיכון ל' ורק מאוחר יותר הוארך עד קרית החינוך והקאנטרי
 

קובי לו

New member
אושרי, תיקונים לדבריך:
קו 1 אוחד במחצית השניה של שנות החמישים. קו 2 פעל מרחוב מרכז בעלי מלאכה עד סוף בן יהודה, ואילו קו 6 פעל ממגדלי האופרה (התחלת רחוב אלנבי) עד אבו כביר. שני הקווים אוחדו לקו 1 קווים 3 ו- 19 הנוכחיים פועלים החל משנת 1984 קו 6 הנוכחי התחיל לפעול ביוני 1976 קו 11 לבצרון היה קו 20, ואילו קו 22 פעל מרחוב שלום עליכם לשיכון דן ולהדר יוסף לסרוגין. באמצע שנות החמישים שינו את החלופה לשיכון דן לקו 20 ואז שינו את הקו לבצרון ל- 11. קו 18 התחיל לפעול ב- 1.2.1967 קו 25 הוארך לבת ים כבר ב- 1971. קו 26 לא פעל לרמה"ש, כי אם קו 24 התחיל לפעול מכרמלית בשנת 1972. קו 26 פעל מרחוב מרכז בעלי מלאכה לשייח' מוניס ואח"כ האריכו אותו לנוה אביבים ולרמת אביב ג', תוך שינוי שלו לקו 13, ומדובר בשנות השבעים. קו 21 פעל מרחוב שלום עליכם לצהלה ורק כאשר בנו את נוה שרת בסוף שנות השישים האריכו את הקו לשם. היתה תקופה שהוא בוטל וחודש. גם קו 22 הישן פעל מרחוב שלום עליכם ולא מאלנבי. קו 29 להדר יוסף פעל בתחילת שנות השישים ובוטל, ובמחצית השניה של שנות השישים הופעל 29 מת"מ לשיכון ל' ורק מאוחר יותר הוארך עד קרית החינוך והקאנטרי
סליחה, איפה ההתייחסות לקו 27 של פעם?
במפה משנות ה-60, רואים שהוא נסע לכוון מזרח (גבעת כח או בני עטרות וכו', מזרחית לנתב"ג ולתעשיה אוירית).
 

Dannycom

New member
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
מרתק. כל הכבוד על המידע אושרי
מתי יהיה חלק ב' של הסקירה? והאם קווים שעברו לחברת "קווים" וקווים פנימיים של בני ברק ופתח תקווה ייכללו גם הם?
 

amit1270

New member
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
למה יש כל כך הרבה שורות ריקות בסוף??
 

oshri5917

New member
חלק ב' של תולדות קווי דן ציר מזרחי וציר יפו
קו 30 הופיעה לראשונה במפת דן ב1963 תחנת המוצא המערבית הייתה מגדל האופרה ותחנת המוצא המזרחית הייתה שכונת נווה יהושוע ברמת גן בשנות השמונים עברה תחנת המוצא המערבית למסוף כרמלית ובשנות השבעים עברה תחנת המוצא המזרחיתית למסוף עמידר קו 31 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה והיה ממגדל האופרה ממערב לשכונת רמת ישראל ממזרח בשנות הש\ישים הועברה תחנת המוצא המזרחית לגבעתיים עם פתיחת מסוף הכרמלית בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא המערבית למסוף כרמלית קו 32 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה ממגדל האופרה ממערב לשכונת נווה צה''ל ממזרח בשנות השבעים הועתקה תחנת המוצא המערבית לרכבת מרכז עקב איחוד עם קו 19 הישן ב2003 הועברה תחנת המוצא של הקו מרכבת מרכז לדיזנגוף סנטר תחנת המוצא המזרחית עברה לא יודע מתי לבית ברבור והיא הייתה עד שנת 2003 שהקו האורך מזרחה למסוף וינטר קו 33 החל לפעול ממגדל האופרה ממערב כקו סיבובי דרך אלנבי,דרך פתח תקוה,השומרון-ת''מ ישנה,נווה שאנן,לה גרדיה גיבורי ישראל(כיום רחוב יגאל אלון),שכונת ביצרון,דרך הניצחון(כיום משה דיין),לה גרדיה,הרכבת,יהודה הלוי,אלנבי,מגדל האופרה תחנת המוצא המיזרחית באיזור שכונת ביצרון שונתה מספר פעמים עד שהקו בוטל ב2004 הערה עד 1993 מועד פתיחת התחנה המרכזית החדשה מסלול הקוים 30,31,32,33 באיזור ת''מ היה כך לכיוון מערב לה גרדיה,הרכבת,יהודה הלוי,אלנבי לכיוון מזרח אלנבי,דרך פ''ת,נווה שאנן,ראש פינה,לה גרדיה הערה נוספת בשנות השבעים עד 1984 מועד פתיחת מסוף כרמלית הייתה תחנת מוצא של קוים 30,31,33 רחוב יונה הנביא קו 34 הקו החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתחנה מרכזית רחוב בני ברק לרחוב מודיעין ברמת גן לימים רחוב בן גוריון תחנת המוצא ב1993 הועברה מת''מ ישנה לתמח''ת ותחנת מוצא לא יודע מתי הועברה מהכיוון הנגדי לבני ברק מפעל דובק קו 35 הופיעה כבר במפת קווי דן משנת 1956 והיה מתחנה מרכזית ישנה רציף 5 לשכונת נווה יהושוע בשנות השישים הועברה תחנת המוצא המזרחית לתל השומר ב1993 הועברה תחנת המוצא הדרומית לתמח''ת קו 36 הופיעה כבר במפת דן משנת 1956 והיה מתמ''י לכפר ענא(כיום אור יהודה ) מאוחר יותר בשנות השישים עם הקמת העיר אור יהודה הועברה לשם תחנת המוצא תחנת המוצא המערבית הועברה עם פתיחת הת''מ החדשה מתמ''י לתמח''ת קו 36סביון החל לפעול בשנות החמישים בערך והיה מתמ''י לסביון סיפרור הקו שונה מספר פעמים מ36 ל3א מ3א ל36א מ36א שונה ב1993 ל38 שבועיים אחרי שתחנת המוצא המערבית הועברה לתמח''ת ב1997 בערך קוצר הקו והוא מאז מאור יהודה לסביון קו 37 קיים משנות החמישים תחנת המוצא המערבית הייתה אז תמ''י(ב1993 הועברה לת''מ חדשה)תחנת המוצא המזרחית היא יהוד קו 38 גרסה ראשונה פעל בשנות החמישים מת''מ ישנה לבני עטרות אוחד בשנות השישים עם קו 27 גרסה א' לקו 58 קו 39 החל לפעול בשנות החמישים מת''מ ישנה(תחנת המוצא עברה ב93לת''מ חדשה ב 97 בערך) לאור יהודה לצפריה קו 40 החל לפעול בשנות החמישים מרמת החייל (ב1990 בערך הועברה תחנת המוצא למסוף עתידים) לגבול בת ים ב1976 האורך לבת ים קו 41 החל לפעול לפני כ59 שנים משכונת התקוה(תחנת המוצא העברה ב1970 לרכבת דרום עם פתיחתה ב1993 לבית ברבור ) לסוף רחוב יפת(שנפתח בית חולים וולפסון בשנות השמונים הועברה לשם תחנת המוצא) קו 42 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה משכונת תל ברוך(בשנות השמונים עברה התחנה לעתידים) לגבול בת ים(ב1976 האורך לבת ים) קו 43 הנוכחי החל לפעול בדצמבר 1978 מתל השומר לבת ים הקו עורר מהומות מצד אנשי חברת אגד קו 43 גרסה א' פעל מת''מ ישנה דרך כיכר המושבות,יפו,אילת,שדרות ירושלים,שדרות הבעל שם טוב וסיום בגבעת העליה בוטל בשנות ה60 קו 43גרסה ב' פעל מ1971 בוטל עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים היה איחוד בין קווים 4ו 31 קו 44 היה מתמ''י (תחנת המוצא עברה לתמח''ת ב93 עברה לרכבת מרכז וחזרה לתמח''ת) לשכונת יפו א'(מאוחר יותר עברה לשכונת עמידר בבת ים) קו 45 הנוכחי פועל משנות ה60 מתל השומר לרמת אביב אוניברסיטה קו 45 הישן פעל בשנות החמישים מתמ''י לרחוב אילת קו 46 פעל משנות החמישים החל מתמ''י(הועברה תחנת המוצא ב93 לתמח''ת ) ליפו(מאוחר יותר הועברה לכניסה לבת ים ומאוחר יותר לבית העלמין בת ים)
 

oshri5917

New member
חלק ב' של תולדות קווי דן ציר מזרחי וציר יפו
קו 30 הופיעה לראשונה במפת דן ב1963 תחנת המוצא המערבית הייתה מגדל האופרה ותחנת המוצא המזרחית הייתה שכונת נווה יהושוע ברמת גן בשנות השמונים עברה תחנת המוצא המערבית למסוף כרמלית ובשנות השבעים עברה תחנת המוצא המזרחיתית למסוף עמידר קו 31 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה והיה ממגדל האופרה ממערב לשכונת רמת ישראל ממזרח בשנות הש\ישים הועברה תחנת המוצא המזרחית לגבעתיים עם פתיחת מסוף הכרמלית בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא המערבית למסוף כרמלית קו 32 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה ממגדל האופרה ממערב לשכונת נווה צה''ל ממזרח בשנות השבעים הועתקה תחנת המוצא המערבית לרכבת מרכז עקב איחוד עם קו 19 הישן ב2003 הועברה תחנת המוצא של הקו מרכבת מרכז לדיזנגוף סנטר תחנת המוצא המזרחית עברה לא יודע מתי לבית ברבור והיא הייתה עד שנת 2003 שהקו האורך מזרחה למסוף וינטר קו 33 החל לפעול ממגדל האופרה ממערב כקו סיבובי דרך אלנבי,דרך פתח תקוה,השומרון-ת''מ ישנה,נווה שאנן,לה גרדיה גיבורי ישראל(כיום רחוב יגאל אלון),שכונת ביצרון,דרך הניצחון(כיום משה דיין),לה גרדיה,הרכבת,יהודה הלוי,אלנבי,מגדל האופרה תחנת המוצא המיזרחית באיזור שכונת ביצרון שונתה מספר פעמים עד שהקו בוטל ב2004 הערה עד 1993 מועד פתיחת התחנה המרכזית החדשה מסלול הקוים 30,31,32,33 באיזור ת''מ היה כך לכיוון מערב לה גרדיה,הרכבת,יהודה הלוי,אלנבי לכיוון מזרח אלנבי,דרך פ''ת,נווה שאנן,ראש פינה,לה גרדיה הערה נוספת בשנות השבעים עד 1984 מועד פתיחת מסוף כרמלית הייתה תחנת מוצא של קוים 30,31,33 רחוב יונה הנביא קו 34 הקו החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתחנה מרכזית רחוב בני ברק לרחוב מודיעין ברמת גן לימים רחוב בן גוריון תחנת המוצא ב1993 הועברה מת''מ ישנה לתמח''ת ותחנת מוצא לא יודע מתי הועברה מהכיוון הנגדי לבני ברק מפעל דובק קו 35 הופיעה כבר במפת קווי דן משנת 1956 והיה מתחנה מרכזית ישנה רציף 5 לשכונת נווה יהושוע בשנות השישים הועברה תחנת המוצא המזרחית לתל השומר ב1993 הועברה תחנת המוצא הדרומית לתמח''ת קו 36 הופיעה כבר במפת דן משנת 1956 והיה מתמ''י לכפר ענא(כיום אור יהודה ) מאוחר יותר בשנות השישים עם הקמת העיר אור יהודה הועברה לשם תחנת המוצא תחנת המוצא המערבית הועברה עם פתיחת הת''מ החדשה מתמ''י לתמח''ת קו 36סביון החל לפעול בשנות החמישים בערך והיה מתמ''י לסביון סיפרור הקו שונה מספר פעמים מ36 ל3א מ3א ל36א מ36א שונה ב1993 ל38 שבועיים אחרי שתחנת המוצא המערבית הועברה לתמח''ת ב1997 בערך קוצר הקו והוא מאז מאור יהודה לסביון קו 37 קיים משנות החמישים תחנת המוצא המערבית הייתה אז תמ''י(ב1993 הועברה לת''מ חדשה)תחנת המוצא המזרחית היא יהוד קו 38 גרסה ראשונה פעל בשנות החמישים מת''מ ישנה לבני עטרות אוחד בשנות השישים עם קו 27 גרסה א' לקו 58 קו 39 החל לפעול בשנות החמישים מת''מ ישנה(תחנת המוצא עברה ב93לת''מ חדשה ב 97 בערך) לאור יהודה לצפריה קו 40 החל לפעול בשנות החמישים מרמת החייל (ב1990 בערך הועברה תחנת המוצא למסוף עתידים) לגבול בת ים ב1976 האורך לבת ים קו 41 החל לפעול לפני כ59 שנים משכונת התקוה(תחנת המוצא העברה ב1970 לרכבת דרום עם פתיחתה ב1993 לבית ברבור ) לסוף רחוב יפת(שנפתח בית חולים וולפסון בשנות השמונים הועברה לשם תחנת המוצא) קו 42 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה משכונת תל ברוך(בשנות השמונים עברה התחנה לעתידים) לגבול בת ים(ב1976 האורך לבת ים) קו 43 הנוכחי החל לפעול בדצמבר 1978 מתל השומר לבת ים הקו עורר מהומות מצד אנשי חברת אגד קו 43 גרסה א' פעל מת''מ ישנה דרך כיכר המושבות,יפו,אילת,שדרות ירושלים,שדרות הבעל שם טוב וסיום בגבעת העליה בוטל בשנות ה60 קו 43גרסה ב' פעל מ1971 בוטל עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים היה איחוד בין קווים 4ו 31 קו 44 היה מתמ''י (תחנת המוצא עברה לתמח''ת ב93 עברה לרכבת מרכז וחזרה לתמח''ת) לשכונת יפו א'(מאוחר יותר עברה לשכונת עמידר בבת ים) קו 45 הנוכחי פועל משנות ה60 מתל השומר לרמת אביב אוניברסיטה קו 45 הישן פעל בשנות החמישים מתמ''י לרחוב אילת קו 46 פעל משנות החמישים החל מתמ''י(הועברה תחנת המוצא ב93 לתמח''ת ) ליפו(מאוחר יותר הועברה לכניסה לבת ים ומאוחר יותר לבית העלמין בת ים)
חלק ג' קווי דן רעננה פתח תקוה וגוש דן
47-החל לפעול ב1985 מאיזור כרם התימנים לרעננה 48-החל לפעול בשנות השישים מאיזור כרם תימנים(מאוחר יותר ממסוף כרמלית) לשכונת שביב בהרצליה(בעשור הקודם האורך ללב פארק רעננה) 49-החל לפעול בסביבות 1970 מתחנה מרכזית פתח תקוה לרמת השרוןׁ(מאוחר יותר מאוניברסיטת תל אביב) 50-החל לפעול בסביבות 1960 מת''מ ישנה רציף 6 (ב1993 עבר לתמח''ת) לפ''ת רחוב רוטשילד(מאוחר יותר הוארך מזרחה לבית חולים בית רבקה) 51-החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מת''מ ישנה רציף 6 (ב1993 עבר לתמח''ת)לפ''ת תחנה מרכזית 52-החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתמ''י(ב1998 עבר לתמח''ת) לרחוב סירקין בגבעתיים(ב1988 הוארך לקניון איילון) 53-החל לפעול עוד בשנות החמישים מת''מ ישנה (ב1993 עבר לתמח''ת)לשכונת בורוכוב בגבעתיים 54-החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתמ''י(ב1993 עבר לתמח''ת) לבני ברק 55 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מקרית אונו לרחוב הירקון(עבר מאוחר יותר למסוף רדינג) 55 הישן פעל בשנות החמישים מתמ''י לכיכר רמב''ם בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 60 56 גרסה ראשונה פעל בשנות החמישים מת''מ ישנה לסביון מאוחר יותר שונה ל36 סביון 56 גרסה ב' קו פנימי ב''ב פעל מ1956 בערך עד 1987 תחת המספר הזה עד שהופעל קו 56 הנוכחי ואז שונה מספרו ל2ב''ב 56 הנוכחי החל לפעול ב1987 ממסוף רדינג ליהוד אחרי מספר שבועות הוכנסו לקו אוטובוסים מס' 3812 3815 3821 3822 3826 3827 3825 57 פועל משנות החמישים מקולנוע רמה(ב1988 הועבר לקניון איילון)לרחוב קפלנסקי(מאוחר יותר הועבר לכורזין) 58 הראשון פעל מ1960 בערך עד 2005 מתמ''י לטירת יהודה נפתח לאחר איחוד בין 27 הראשון(תמ''י גבעת כח) לבין 38 הראשון ב1993 עבר הקו לתמח''ת 58 הנוכחי פועל מ2006 או 2007 מתל השומר לשוהם 59 הישן פעל משנות החמישים עד 1996 מתמ''י ת''א רציף 5 לגבעת שמואל ב1996 בוטל 59הנוכחי פועל מ1997 מרכבת מרכז לאור יהודה החליף את קו 136(אור יהודה-שוק הכרמל)
 

אוהד11

New member
חלק ג' קווי דן רעננה פתח תקוה וגוש דן
47-החל לפעול ב1985 מאיזור כרם התימנים לרעננה 48-החל לפעול בשנות השישים מאיזור כרם תימנים(מאוחר יותר ממסוף כרמלית) לשכונת שביב בהרצליה(בעשור הקודם האורך ללב פארק רעננה) 49-החל לפעול בסביבות 1970 מתחנה מרכזית פתח תקוה לרמת השרוןׁ(מאוחר יותר מאוניברסיטת תל אביב) 50-החל לפעול בסביבות 1960 מת''מ ישנה רציף 6 (ב1993 עבר לתמח''ת) לפ''ת רחוב רוטשילד(מאוחר יותר הוארך מזרחה לבית חולים בית רבקה) 51-החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מת''מ ישנה רציף 6 (ב1993 עבר לתמח''ת)לפ''ת תחנה מרכזית 52-החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתמ''י(ב1998 עבר לתמח''ת) לרחוב סירקין בגבעתיים(ב1988 הוארך לקניון איילון) 53-החל לפעול עוד בשנות החמישים מת''מ ישנה (ב1993 עבר לתמח''ת)לשכונת בורוכוב בגבעתיים 54-החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתמ''י(ב1993 עבר לתמח''ת) לבני ברק 55 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מקרית אונו לרחוב הירקון(עבר מאוחר יותר למסוף רדינג) 55 הישן פעל בשנות החמישים מתמ''י לכיכר רמב''ם בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 60 56 גרסה ראשונה פעל בשנות החמישים מת''מ ישנה לסביון מאוחר יותר שונה ל36 סביון 56 גרסה ב' קו פנימי ב''ב פעל מ1956 בערך עד 1987 תחת המספר הזה עד שהופעל קו 56 הנוכחי ואז שונה מספרו ל2ב''ב 56 הנוכחי החל לפעול ב1987 ממסוף רדינג ליהוד אחרי מספר שבועות הוכנסו לקו אוטובוסים מס' 3812 3815 3821 3822 3826 3827 3825 57 פועל משנות החמישים מקולנוע רמה(ב1988 הועבר לקניון איילון)לרחוב קפלנסקי(מאוחר יותר הועבר לכורזין) 58 הראשון פעל מ1960 בערך עד 2005 מתמ''י לטירת יהודה נפתח לאחר איחוד בין 27 הראשון(תמ''י גבעת כח) לבין 38 הראשון ב1993 עבר הקו לתמח''ת 58 הנוכחי פועל מ2006 או 2007 מתל השומר לשוהם 59 הישן פעל משנות החמישים עד 1996 מתמ''י ת''א רציף 5 לגבעת שמואל ב1996 בוטל 59הנוכחי פועל מ1997 מרכבת מרכז לאור יהודה החליף את קו 136(אור יהודה-שוק הכרמל)
הערות לחלק ג:
קו 48 התחיל לפעול רק ב- 1/12/1978 להרצליה, בית יד לבנים קו 49 התחיל לפעול עוד במחצית השניה של שנות השישים ממרכז פ"ת עד אוניברסיטת ת"א ולא עד רמת השרון. קו 50 התחיל ב- 1964, תחילה כקו "אקספרס פ"ת", אח"כ כקו 90 ולבסוף שונה ל- 50. קו 55 עד עירית ר"ג בוטל ב- 1964. קו 55 הנוכחי החל לפעול כעבור שנתיים ממוסך דן ברחוב ארלוזרוב 17 עד שכונת תל גנים בגבעתיים (מסוף כורזים) ובשנות השבעים הוארך עד קיראון. קו 56 - 3825 לא פעלה בו כי אם בקו 19. קו 57 פעל עד סוף וייצמן ורק עם בניתה של שכונת תל גנים הוא הוארך עד מסוף כורזים. קו 59 לגב"ש בוטל ב- 1994 והנוכחי הופעל ב- 1995
 

אוהד11

New member
חלק ב' של תולדות קווי דן ציר מזרחי וציר יפו
קו 30 הופיעה לראשונה במפת דן ב1963 תחנת המוצא המערבית הייתה מגדל האופרה ותחנת המוצא המזרחית הייתה שכונת נווה יהושוע ברמת גן בשנות השמונים עברה תחנת המוצא המערבית למסוף כרמלית ובשנות השבעים עברה תחנת המוצא המזרחיתית למסוף עמידר קו 31 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה והיה ממגדל האופרה ממערב לשכונת רמת ישראל ממזרח בשנות הש\ישים הועברה תחנת המוצא המזרחית לגבעתיים עם פתיחת מסוף הכרמלית בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא המערבית למסוף כרמלית קו 32 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה ממגדל האופרה ממערב לשכונת נווה צה''ל ממזרח בשנות השבעים הועתקה תחנת המוצא המערבית לרכבת מרכז עקב איחוד עם קו 19 הישן ב2003 הועברה תחנת המוצא של הקו מרכבת מרכז לדיזנגוף סנטר תחנת המוצא המזרחית עברה לא יודע מתי לבית ברבור והיא הייתה עד שנת 2003 שהקו האורך מזרחה למסוף וינטר קו 33 החל לפעול ממגדל האופרה ממערב כקו סיבובי דרך אלנבי,דרך פתח תקוה,השומרון-ת''מ ישנה,נווה שאנן,לה גרדיה גיבורי ישראל(כיום רחוב יגאל אלון),שכונת ביצרון,דרך הניצחון(כיום משה דיין),לה גרדיה,הרכבת,יהודה הלוי,אלנבי,מגדל האופרה תחנת המוצא המיזרחית באיזור שכונת ביצרון שונתה מספר פעמים עד שהקו בוטל ב2004 הערה עד 1993 מועד פתיחת התחנה המרכזית החדשה מסלול הקוים 30,31,32,33 באיזור ת''מ היה כך לכיוון מערב לה גרדיה,הרכבת,יהודה הלוי,אלנבי לכיוון מזרח אלנבי,דרך פ''ת,נווה שאנן,ראש פינה,לה גרדיה הערה נוספת בשנות השבעים עד 1984 מועד פתיחת מסוף כרמלית הייתה תחנת מוצא של קוים 30,31,33 רחוב יונה הנביא קו 34 הקו החל לפעול לפני יותר מ50 שנה מתחנה מרכזית רחוב בני ברק לרחוב מודיעין ברמת גן לימים רחוב בן גוריון תחנת המוצא ב1993 הועברה מת''מ ישנה לתמח''ת ותחנת מוצא לא יודע מתי הועברה מהכיוון הנגדי לבני ברק מפעל דובק קו 35 הופיעה כבר במפת קווי דן משנת 1956 והיה מתחנה מרכזית ישנה רציף 5 לשכונת נווה יהושוע בשנות השישים הועברה תחנת המוצא המזרחית לתל השומר ב1993 הועברה תחנת המוצא הדרומית לתמח''ת קו 36 הופיעה כבר במפת דן משנת 1956 והיה מתמ''י לכפר ענא(כיום אור יהודה ) מאוחר יותר בשנות השישים עם הקמת העיר אור יהודה הועברה לשם תחנת המוצא תחנת המוצא המערבית הועברה עם פתיחת הת''מ החדשה מתמ''י לתמח''ת קו 36סביון החל לפעול בשנות החמישים בערך והיה מתמ''י לסביון סיפרור הקו שונה מספר פעמים מ36 ל3א מ3א ל36א מ36א שונה ב1993 ל38 שבועיים אחרי שתחנת המוצא המערבית הועברה לתמח''ת ב1997 בערך קוצר הקו והוא מאז מאור יהודה לסביון קו 37 קיים משנות החמישים תחנת המוצא המערבית הייתה אז תמ''י(ב1993 הועברה לת''מ חדשה)תחנת המוצא המזרחית היא יהוד קו 38 גרסה ראשונה פעל בשנות החמישים מת''מ ישנה לבני עטרות אוחד בשנות השישים עם קו 27 גרסה א' לקו 58 קו 39 החל לפעול בשנות החמישים מת''מ ישנה(תחנת המוצא עברה ב93לת''מ חדשה ב 97 בערך) לאור יהודה לצפריה קו 40 החל לפעול בשנות החמישים מרמת החייל (ב1990 בערך הועברה תחנת המוצא למסוף עתידים) לגבול בת ים ב1976 האורך לבת ים קו 41 החל לפעול לפני כ59 שנים משכונת התקוה(תחנת המוצא העברה ב1970 לרכבת דרום עם פתיחתה ב1993 לבית ברבור ) לסוף רחוב יפת(שנפתח בית חולים וולפסון בשנות השמונים הועברה לשם תחנת המוצא) קו 42 החל לפעול לפני יותר מ50 שנה משכונת תל ברוך(בשנות השמונים עברה התחנה לעתידים) לגבול בת ים(ב1976 האורך לבת ים) קו 43 הנוכחי החל לפעול בדצמבר 1978 מתל השומר לבת ים הקו עורר מהומות מצד אנשי חברת אגד קו 43 גרסה א' פעל מת''מ ישנה דרך כיכר המושבות,יפו,אילת,שדרות ירושלים,שדרות הבעל שם טוב וסיום בגבעת העליה בוטל בשנות ה60 קו 43גרסה ב' פעל מ1971 בוטל עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים היה איחוד בין קווים 4ו 31 קו 44 היה מתמ''י (תחנת המוצא עברה לתמח''ת ב93 עברה לרכבת מרכז וחזרה לתמח''ת) לשכונת יפו א'(מאוחר יותר עברה לשכונת עמידר בבת ים) קו 45 הנוכחי פועל משנות ה60 מתל השומר לרמת אביב אוניברסיטה קו 45 הישן פעל בשנות החמישים מתמ''י לרחוב אילת קו 46 פעל משנות החמישים החל מתמ''י(הועברה תחנת המוצא ב93 לתמח''ת ) ליפו(מאוחר יותר הועברה לכניסה לבת ים ומאוחר יותר לבית העלמין בת ים)
הערות לחלק ב':
קו 32 אוחד עם קו 19 הסיבובי מרכבת ארלוזרוב לאלנבי ב- 1977. בהתחלה נסע הקו מכיכר מלכי ישראל בהמשך שדרות ח"ן עד נוה צה"ל וכעבור שבועיים הוארך הקו המאוחד עד הרכבת. קו 34 פעל שנים רבות עד רמת יצחק, רחוב עוזיאל ורק בתחילת שנות השבעים הוארך לב"ב. קו 38 פעל ליהוד לסרוגין עם קו 37 ומאוחר יותר שולבו שני הקווים לקו אחד. קו 43 לגבול בת ים בוטל ב- 1971, ואז הוארך לשם קו 46. קו 58 לישובים ליד שוהם התחיל כקו 27
 

nitsansh

New member
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
חסר מידע על קו 26 הנוכחי
אפרופו... במפה של שנות ה-60 מצויר בית העיריה בתל אביב בשטח בין הרחובות אלנבי-מלך ג'ורג'-בוגרשוב-פינסקר... מישהו יכול להגיד לי איפה בדיוק?
 
חסר מידע על קו 26 הנוכחי
אפרופו... במפה של שנות ה-60 מצויר בית העיריה בתל אביב בשטח בין הרחובות אלנבי-מלך ג'ורג'-בוגרשוב-פינסקר... מישהו יכול להגיד לי איפה בדיוק?
מן הסתם בכיכר ביאליק
בית העירייה הישן - מול בית ביאליק, ברחוב ביאליק (אחד הרחובות היותר יפים בתל אביב ההיסטורית).
 

אוהד11

New member
חסר מידע על קו 26 הנוכחי
אפרופו... במפה של שנות ה-60 מצויר בית העיריה בתל אביב בשטח בין הרחובות אלנבי-מלך ג'ורג'-בוגרשוב-פינסקר... מישהו יכול להגיד לי איפה בדיוק?
משכנה הראשון והישן של עירית שכן ברחוב ביאליק
צמוד לבית ביאליק (ביאליק 22). במקום קיימת כיכר ומזרקה. רחוב ביאליק מתחיל ממפגש הרחובות אלנבי/ביאליק/גאולה/טשרניחובסקי. קו 26 הנוכחי התחיל לפעול ביוני 1976, ובאותו יום בו הוא התחיל לפעול שונה מספרו של קו 26 לקו 13 המוכר כיום.
 

nitsansh

New member
משכנה הראשון והישן של עירית שכן ברחוב ביאליק
צמוד לבית ביאליק (ביאליק 22). במקום קיימת כיכר ומזרקה. רחוב ביאליק מתחיל ממפגש הרחובות אלנבי/ביאליק/גאולה/טשרניחובסקי. קו 26 הנוכחי התחיל לפעול ביוני 1976, ובאותו יום בו הוא התחיל לפעול שונה מספרו של קו 26 לקו 13 המוכר כיום.
מוזר שלא היה אוטובוס שמגיע לבית העיריה...
עוד שאלה... מתי שונה המסלול של קו 5 בקטע בין ככר דיזנגוף והבימה בכוון דרום מזה המסומן במפה: זמנהוף-שלמה המלך-הנביאים-שמריהו לוין?
 

אוהד11

New member
מוזר שלא היה אוטובוס שמגיע לבית העיריה...
עוד שאלה... מתי שונה המסלול של קו 5 בקטע בין ככר דיזנגוף והבימה בכוון דרום מזה המסומן במפה: זמנהוף-שלמה המלך-הנביאים-שמריהו לוין?
לבית העיריה לא הגיע אוטובוס, כי רחוב ביאליק
הוא רחוב צר וכולו 20 מספרים בערך, כך שההליכה מרחוב אלנבי אורכת כשתי דקות. לגבי קו 5 - כאשר בנו את הפסל המזמר של אגד בכיכר דיזנגוף ושינו את מבנה הכיכר, סגרו את הכניסה לרחוב זמנהוף וטבאותה הזדמנות שינו את מסלולו של קו 5 ישר לכיוון דיזנגוף סנטר, וכך גם ביטלו את הכניסות של קווים 18/24 לרחוב דיזנגוף-זמנהוף- וחזרה להמלך ג'ורג'. התקופה היא בשנות השבעים
 

ה2

New member
לבית העיריה לא הגיע אוטובוס, כי רחוב ביאליק
הוא רחוב צר וכולו 20 מספרים בערך, כך שההליכה מרחוב אלנבי אורכת כשתי דקות. לגבי קו 5 - כאשר בנו את הפסל המזמר של אגד בכיכר דיזנגוף ושינו את מבנה הכיכר, סגרו את הכניסה לרחוב זמנהוף וטבאותה הזדמנות שינו את מסלולו של קו 5 ישר לכיוון דיזנגוף סנטר, וכך גם ביטלו את הכניסות של קווים 18/24 לרחוב דיזנגוף-זמנהוף- וחזרה להמלך ג'ורג'. התקופה היא בשנות השבעים
בסביבות 1978-1979 חנכו את הככר עם הפסל של
אגם ואז באמת השתנה מסלולו של קו 5.
 

nadav1974

New member
תולדות קווי דן כיום חלק א'
קווי דן כיום ובעבר ותולדות גילגולם קו 1 הופיעה כבר במפת קווי דן בשנות החמישים בשנות החמישים פעל מצפון רחוב דיזנגוף והסתיים ברחוב הרצל פינת קיבוץ גלויות הקו שונה פעמיים בשנות השבעים האורך לחולון ובשנות השמונים למסוף רדינג קו 2 בשנות החמישים פעל בין מגדל האופרה לרחוב הרצל הקו לא פעל כמה זמן הוחזר לפעילות ושונה פעמיים בשנות השבעים הוארך לחולון ובשנות השמונים האורך למסוף רדינג קו 3 קיים משנות השמונים קו 3 הישן קיים כ59 שנים בערך החל לפעול מתחנה מרכזית ישנה לגבול בת ים עם פתיחת קו 3 הנוכחי שונה סיפרורו ל7 עקב שבוטל עם פתיחת התחנה החדשה לאחר איחוד עם קו 41 קו 4 קיים מעל 70 שנה יצא בשנות השלושים מתחנת אגד ברחוב רוטשילד 1 לרחוב בן יהודה פינת שדרות נורדאו עם פתיחת התחנה המרכזית הישנה הועברה לשם תחנת המוצא בשנות השמונים הועברה תחנת המוצא הצפונית למסוף רדינג ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה עבר הקו לשןם לרציף 417 קו 5 קיים משנות השלושים יצא בהתחלה מתחנת אגד בשדרות רוטשילד והסתיים בצפון דיזנגוף ב1941 הועבר לתחנה הישנה שנפתחה אז ב1948 תחנת המוצא הצפונית הועברה לבית החייל מאוחר יותר הועברה לצד השני של הכביש ב1993 עם פתיחת התחנה המרכזית החדשה תחנת המוצא הדרומית הועברה לתחנה מרכזית חדשה קומה 4 רציף מספר 418 ב1.1.2003 הועברה תחנת המוצא הצפונית לרכבת מרכז קו 6 פועל משנות השישים בהתחלה יצא משיכון ל' לנווה שרת תחנת המוצא המערבית הועברה מאוחר יותר למסוף רדינג ותחנת המוצא הצפונית הועברה למסוף עתידים קו 6 הישן הופיעה במפת דן 1956 והיה בין רחוב שינקין לשדרות נורדאו פינת דיזנגוף ונסע דרך רחוב בן יהודה בוטל שנראה בגלל הכפילות המיותרת עם קו 4 קו 7 הנוכחי פועל משנות השמונים במסלול כמעט זהה לאז החל כקו 7 א עם ביטול קו 7 וולפסון-תמ''י שונה מספרו מ7 א ל7 קו 7 הישן גרסה א' יצא מחניון דן הישן ברחוב ארלוזורוב 17 לגבול בת ים מאוחר יותר הוארכה תחנת המוצא הצפונית מזרה לעיריית תל אביב בשנות השבעים הוחלף בקו 8 הנוכחי מתל אביב לבת ים קו 7 ב בפתחילה פעל בשנות השישים כקו 54 בני ברק מעתידים לבני ברק מאוחר יותר שונה ל4ב ואוחד עם קו 6 ב קו 8 הנוכחי ראה קו 7 הישן גרסה א' קו 8 הישן הופעל בשנות החמישים מרחוב אלנבי לשכונת שפירא לרחוב מסילת ישרים פינת קיבוץ גלויות בוטל בשנות השישים עקב איחוד עם קו 17 קו 9 הנוכחי החל לפעול בשנות השבעים ממסוף רדינג לדרום מזרח תל אביב קו 9 הישן פעל מאלנבי דרך תחנה מרכזית ישנה לשדכונת שפירא קו 10 החל לפעול מרחוב גאולה לרחוב יפת בשנות השישים הוארך לעיריית תל אביב ובאותו עשור גם לתוך בת ים בשנות השמונים הוארך לרכבת מרכז קו 11 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת ביצרון מאוחר יותר הועברה תחנת המוצא ממגדל האופרה לרחוב שלמה המלך פינת מנדלסון בשנות התישעים הועברה לרכבת מרכז וב2003 הועברה תחנת המוצא הדרומית לוינטר קו 12 פעל משנות החמישים מרכבת מרכז לרחוב יהודה הלוי מאוחר יותר הוארך לשוק הכרמל ב2003 הוארך לבני ברק ושונה סיפרורו ל 72 קו 13 החל לפעול בשנות השבעים מרחוב מרכז בעלי המלאכה לאזורי חן בשנות התשעים הועתקה תחנת המוצא הדרומים למסוף כרמלית קו 14 החל כקו חלופת קו 13 הישן מאלנבי לבבלי קו 13 הישן פעל מאלנבי לרחוב יהודה המכבי בשנות השישים שונה סיפרורו ל14 קו 15 פעל משנות החמישים מהתחנה הישנה לכפר שלם בשנות התשעים הועברה תחנת המוצא לתמח''ת קו 14 הישן פעל מאלנבי לשכונת התקוה האוחד בשנות השישים עם קו 16 ובוטל קו 16 החל לפעול בשנות החמישים מכפר שלם לת''מ ישנה רחוב צ'לנוב הוארך לאלנבי מאוחר יותר לאחר איחוד עם קו 14 הישן קו 17 החל לפעול מתמ''י לקרית שלום בשנות השישים עקב איחוד עם קו 8 הישן האורך לאלנבי קו 18 הנוכחי החל לפעול בשנות השישים מבית המשפט לבית העלמין בת ים ב1984 הועתקה תחנה המוצא לרכבת מרכז קו 18 הישן פעל מתמ''י רחוב צ'לנוב לצומת חולון בוטל בשנות החמישים או השישים קו 19 הנוכחי פועל משנות השמונים מת''א לראשל''צ קו 19 הישן פעל ממגדל האופרה לרכבת מרכז קו 20 החל לפעול בשנות החמישים ממגדל האופרה לשיכון דן תחנת המוצא הצפונית עברה למסוף עתידים עם פתיחת המסוף קו 21 החל לפעול ממגדל האופרה לנווה שרת בשנות השיבעים שונה מסלולו והוא עבר דרך גני התערוכה במקום רחוב ז'בונסקי ברמת גן קו 22 גרסה א' פעל עד 1981 משנות החמישים ממגדל האופרה לשכונת תל ברוך עד שבוטל קו 22 גרסה ב' פעל משנות השמונים עד 2002 מרכבת מרכז לשכונת נווה חוף עד שבוטל קו 23 הישן פעל משנות החמישים מנווה שרת לתחנה הישנה בשנות השמונים הועתקה תחנת המוצא הצפונית למסוף עתידים ב1993 עם פתיחת התחנה החדשה הועברה תחנת המוצא מישנה לחדשה לקומה 2 רציף 107 בוטל ב1.1.98 קו 23הנוכחי פועל מ2004 קו 24 החל לפעול עם סיפרור 26 קו 24 הישן פעל בשנות החמישים מתחנה מרכזית ישנה דרך בגין לקרית שאול שונו המספרים כדלקמן מ24 ל2 מ2 ל27א מ27א ל127 קו 25 פועל משנות החמישים פעל בהתחלה מרחוב מרכז בעלי המלאכה לרמת אביב ב1974 האורך לבת ים מדרום מאוחר יותר האורך מצפון לאוניברסיטת ת''א קו 26 החל לפעול מרחוב שינקין לרמת אביב שונה מאוחר יותר סיפרורו ל24 והוארך לרמת השרון קו 27 החל לפעולבשנות החמישים מת''מ ישנה לשכונת תל ברוך ב1993 חלו שינויים בשתי קצוות הקו תחנת המוצא הדרומית הועברה מתחנה מרכזית ישנה לתחנה מרכזית חדשה והצפונית הוארכה לקניון איילון קו 28 פעל בשנות החמישים משיכון דן לשכונת מינטיפיורי בשנות השישים הותקה תחנת המוצא הדרומית לתחנה המרכזית הישנה והצפונית למסוף עתידים ב1998 הועבר הקו לצמערי מת''מ ישנה לתמח''ת קומה 2 רציף 110 קו 29 הנוכחי פעל משנות השיבעים מתמ''י לצומת גלילות בשנות השמונים קוצר לקרית החינוך ב1998 הועברה תחנת המוצא לתמח''ת רציף 110 וב2004 קוצר לרכבת מרכז קו 29 הישן החל לפעול בשנות החמישים מאלנבי להדר יוסף בוטל בשנות השישים או השיבעים [
מעניין מאוד
אני מקווה שמתוכנן המשך של קווי ה-60 ומשהו.
 

oshri5917

New member
מעניין מאוד
אני מקווה שמתוכנן המשך של קווי ה-60 ומשהו.
חלק ד' קווי רמת גן,וקרית אונו
קו 60 החל לפעול משנות החמישים מתל אביב תחנה מרכזית ישנה (ב1993 עבר לתמח''ת) לשכונת נווה יהושוע רמת גן (מאוחר יותר פעל מרמת עמידר) קו 61 קיים מעל 50 שנה יצא בהתחלה מרחוב סירקין(מאוחר יותר רחוב העבודה אחר כך הוארך לשוק הכרמל )לרמת יצחק (לימים מסתיים ברמת עמידר) וקו נוסף לבני ברק בהתחלה מפעל דובק כיום יוצא מקהילות יעקב(הקו לב''ב הפך ל62 בשנות השמונים) קו 62 הישן פעל משנות החמישים עד השמונים עד שבוטל ממגדל האופרה(מאוחר יותר ממסוף כרמלית) לתחנה מרכזית פתח תקוה הקו נסע דרך רחובות קפלן ופרנקפורטר בפתח תקוה קו 63 פועל מעל 50 שנה החל ממגדל האופרה(ב1984 עבר לשוק הכרמל)לשכונת בורוכוב ברמת גן(ב2003 עבר למסוף אלוף שדה) קו 64 פועל מעל 50 שנה החל ממגדל האופרה (ב1984 עבר למסוף כרמלית) לתל השומר קו 65 פועל למעלה מ50 שנה החל מקולנוע רמה(בשנות התשעים עבר לרכבת מרכז) לנווה יהושוע(לימים הקו יוצא מתל השומר) קו 66 הנוכחי פועל למעלה מ40 שנה החל ממגדל האופרה(ב1984 עבר למסוף כרמלית) לרחוב חיים עוזר פ''ת (בשנות השמונים עקב ביטול קו 82 הוארך לת''מ פ''ת) קו 66 הישן פעל מקולנוע רמה לשכונת סלמה ג' קו פנימי של רמת גן פעל בשנות החמישים והשישים עד שבוטל ואוחד עם קו 67 קו 67 פועל למעלה מ50 שנה החל משיכון ותיקים(מאוחר יותר קניון איילון) לשכונת בורוכוב רמת גן(מאוחר יותר לרמת השיקמה עקב איחוד עם קו 66 הישן משנות התשעים יוצא ממסוף וינטר קו 68 פועל למעלה מחמישים שנה הקו האהוב על mister k החל מתמ''י(ב1993 עבר לתמח''ת)לקרית אונו קו 69 הישן פעל משנות החמישים עד 2007 יצא בהתחלה מתמ''י(ב1993 עבר לתמח''ת)לקרית אונו בקו בוצעו מספר שינויים משנות השישים עד שנות התשעים נסע דרך בני ברק וגני תקוה משנת 1996 עקב ביטול קו 59 הישן עבר בגבעת שמואל הקו בוטל ב1.8.07 עקב עברתו לחברת קוים ופתיחת קו 69 אחר קו 69 החדש החל באוגוסט 2007 מרכבת מרכז לגבעת שמואל קו 70 תל ליטוינסקי החל כקו של תל ליטונסקי מת''מ ישנה דרך רמת גן לתל ליטונסקי(כיום חלק מתל השומר קו 71 תל ליטוינסקי החל כקו של חברת תל ליטוינסקי מתל ליטונסקי(כיום תל השומר(מאוחר יותר מאור יהודה מ2004 מיהוד) לתמ''י דרך פ''ת יחד עם קו 70 (ב1993 עבר יחד עם קו 70 לתמח''ת) קו 168 החל כקו 68 א מתמ''י (ב1993 עבר לתמח''ת ושבועיים מאוחר יותר הפך ל68א) דרך לה גרדיה לקרית אונו בהמשך שנות התשעים תחנת המוצא שלו עברה מתמח''ת למסוף כרמלית
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה