תולדות אוטובוסים ורכבות

מצב
הנושא נעול.
תולדות אוטובוסים ורכבות

תולדות אוטובוסים ורכבות
מצאתי במקרה מאתר מאחד אתרים על סיפור איזה רחוב מסוייים ושם מפרים על התפחות תחבורה ציבורית ,ושם מראים תמנות מאלף עד תו מעגלה וסוס עד כיום זה וגם כולל רכבות ממש מעניין התמונות
 
תולדות מפרקיים

תולדות אוטובוסים ורכבות
מצאתי במקרה מאתר מאחד אתרים על סיפור איזה רחוב מסוייים ושם מפרים על התפחות תחבורה ציבורית ,ושם מראים תמנות מאלף עד תו מעגלה וסוס עד כיום זה וגם כולל רכבות ממש מעניין התמונות
תולדות מפרקיים
לפיתמנות איפשר כבר להבין איך נולד מפרקיים מעניין
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה