תוכנית פרישה מוקדמת...

jerry s

New member
תוכנית פרישה מוקדמת...

בשל צימצום בתקציב השנתי של החברה, צפויים קיצוצים ממספר העובדים. במסגרת המועצת, יצאו עובדים מבוגרים לפנסיה מוקדמת ובכך יאפשרו השארתם של עובדים צעירים יותר המייצגים טוב יותר את העתיד. התוכנית נקראת-"ארגון וניפוי סגל" (להלן-אונ"ס עובדים שיא"נסו יקבלו הזדמנות לעבוד במחלקות האחרות של החברה). עובד שנא"נס יוכל לבקש ראיון לצרכיהעסקה במחלקות אחרות לפני שהפרישה תתבצע בפועל. שלב זה יקרא-"דרך פרישה יותר קלה&quot
להלן-דפיק"ה כל העובדים שנא"נסו או נדפ"קו יוכלו לפנות גם בבקשה להעסקה זמנית על בסיס נסיוני). שלב זה יקרא-"זימון יחידים נסיוני"(להלן-זי"ן). המדניות קובעת כי עובד יוכל להאנ"ס פעם אחת או להדפ"ק פעמיים, אבל זי"ן הוא יוכל לקבל כמה פעמים שהחברה מוצאת לנכון לתת לו. אם עובד נענה על כל הדרישות לפרישה מוקדמת יתכן כי יהיה זכאי לקבל "הבטחת רמת פנסיה סמלית"(להלן-הרפ"ס). הרפס נחשב לתוכנית בונוס, כאשר החברה אינה יכולה יותר לדפו"ק או לאנו"ס את העובד. במקרה בו אין העובד זכאי להרפ"ס, תדאג החברה שהוא יקבל"אובדן יחס דרסטי סופי"(להלן-איד"ס). האיד"ס יבטיח כי העובד יסיים את העסקתנו בצורה קשה ביותר שתיתכן...
 
למעלה