תוכנית מועדון יוסי שמר לשבועיים הקרובים.

מיכי 10

Member
תוכנית מועדון יוסי שמר לשבועיים הקרובים.

שלום חברים,

ביום שני, ט' בכסלו תשע"ח - 27.11.17, אלדד ואני שוב לא נוכל להגיע.
מציעים שתקיימו ביניכם שיחות חברים באספרנטו.

ביום שני, ט"ז בכסלו תשע"ח - 4.12.17, יתנו יואלה ולאה המשך לתוכנית שהן הינחו בשבוע שעבר, מתוך Juna Amiko.

אחרי התוכנית - ישיבת הנהלה, אשר אליה מוזמנים מי שרוצים.

להתראות,
אלדד ומיכל.
 

מיכי 10

Member
Klubaj programoj por la proksimaj du semajnoj

Karaj geamikoj,

Lundon, 27.11.17, ni, Eldad kaj Miĥal, denove ne povos alveni al la klubo.
Ni proponas, ke vi havu amikan interparoladon en Esperanto.

* * *
Lundon, 4.12.17, Joela kaj Lea daŭrigos la programon de la lasta semajno, el Juna Amiko.

Post la programo - estrarkunsido, kiun estas bonvenaj ĉiuj ĉeesti.

Ĝis la revido,
Miĥal kaj Eldad
 
למעלה