תוכנית המועדון ליום שלישי הקרוב

מיכי 10

Member
תוכנית המועדון ליום שלישי הקרוב


חברים יקרים,

ביום שלישי הקרוב, י"ז בתמוז תשע"ו - 29.12.15, דורון יקרין במועדון תשבץ באספרנטו, ונפתור אותו ביחד.
תהיה לנו אפשרות ללמוד מילים חדשות ולשוחח באספרנטו.

להתראות בקלובו,
אלדד ומיכל.
 

מיכי 10

Member
La kluba programo por la venonta mardo, 29.12.15

Karaj geamikoj,

En la proksima mardo, 29.12.15, Doron projekcios en la klubo krucvortenigmon en Esperanto, kaj ni kune solvos ĝin.

Ni havos eblecon lerni novajn vortojn kaj konversacii en Esperanto.

Ĝis la revido en la klubo,
Miĥal kaj Eldad.
 
למעלה