תודות מעומקא דלבא להרה"ח השרוי

אבזץ

New member
תודות מעומקא דלבא להרה"ח השרוי

ב-
הלוא הוא אדמו"ר עיייף שליט"א שתיקן לי את הכלי הארור הקרוי מחשפה -לקיים מה שנאמר, "מכשפה תחייה". זכות זו תעמיד לו לנצח נצחים -עד הזרע האחרון. אמן. אני עיייף בכדי להמשיך לקשקש -כעיייף אתה בטח מבין אותי...
 
לא מבין משהו

עיייייייייף הלא אמרו חז"ל "אין אדם חוטא ולא לו" ועל זה אמרו חז"ל "לאו עכברא גנב רק חורא גנב" וד"ל אבזץ! אמרו חז"ל "אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברו"
 
אין בעד מה.

תבוא כל יום צדיק אתה יודע יש המבורגרים יש ציפסים יש סיני ויש סתם MARLBORO.
 
למעלה