תודות לרוכבי השטח שהשתתפו בטיול הפרלמנט

תודות לרוכבי השטח שהשתתפו בטיול הפרלמנט

מצורפת תמונה אחת מיני רבות. בהמשך יבוא דיווח על היום המיוחד הזה.
 
למעלה