תודה לשיריי ולך ( שרה ) !!!!!

תודה לשיריי ולך ( שרה ) !!!!!

תודה לשיר שחיפש מנגינה וחשף לי אותך הגבוהה ויפה. תודה על דווי חי שהיה לרינה בעוד כל כולי היה שרוי בתוגה. בזיו המילים והרגשות חרדת אהבה החלה אלייך, יודע אני שותיקה הינך ומוכרים לך רזי האינטרנט. מקווה שכל מילה נשקלת ולכן אינך ממהרת אבל אוהבים מבולבלים תמיד משום שהם הנחבלים תמיד. כל מילה שלך הוא שיקוי אהבה וכל מילה שלי מגבירה התשוקה. שוכנת נפשי בין כותלי דמותך עת אני בגופי רחוק ממך. צעדי אהובה על פרחי שיריי לבשי חלוקך הוורוד לעת ליל, עוד מעט אבוא אלייך ותשוקתי פרושה כמרבד לרגלייך. מצחך יקרב אל מסך מאיר לקרוא עוד חרוז של שיר. עד אור הבוקר ,כשיכור בליבך אפתח חלון אחר חלון.
 
למעלה