תודה לספי וגל רוזנברג ששיתפו לגבי הטיפול בבובות - חשוב מאוד!

למעלה