תודה למי שהגיע מהפורום לבית המשפט

לדעתי, הוא באמת לא מבין

את חומרת המעשה שלו אם הוא ממשיך לבקש את רישיון הנהיגה שלו בחזרה.
 
למעלה