תודה גדולות למי שתרם ושינע לסאג על המזון

. וישראל לא שכחתי אותך


ביום א בעזרת ה החבילה של
הבגדים תישלח?

יום נהדר אור
 
למעלה