תדהמה והלם:

תדהמה והלם:

מחאה חריפה בעקבות הפגיעה החמורה ברבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א; זעזוע בעולם התורה מההתנערות הפומבית מדעת התורה וההלכה: *כאב עמוק וצורב מהפגיעה במרן גדול הדור ועמוד ההוראה שליט"א, תופעה בעלת השלכות חמורות לשעה ולדורות* רבנים ומורי הוראה, מרביצי תורה ויראה בעולם הישיבות: "לא בריונים ומאבטחים, לא שופטי ערכאות ולא שוטרים יקבעו את אורחות חיינו, אלא אך ורק דין תורה הדן ע"פ ההלכה"* "דברים אלו אמורים אף בנוגע ליהודי הפשוט ביותר, ועאכו"כ במקומות התורה החשובים"* "כשמתנערים מדעת התורה וההלכה, מגיעים עד מעשים נפשעים של בריונות אכזרית עד כדי סכנת נפשות"* התופעה החמורה וחסרת התקדים החרידה אתמול את עולם התורה כאשר אלפים ורבבות לא יכלו לתת מנוח לנפשם* הדבר הוא בבחינת עבירה גוררת עבירה וכך דרכו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד לשפיכות דמים וחילול ה` נוראי ר"ל שאחריתו מי ישורנו. (עד כאן לשון יתד נאמן).
 
הציטוט המרושע הזה

צריך להמחק ע"פ תקנון הפורום. פגיעה ישירה ברוב גדולי ישראל אשר מפיהם אנו חיים.
 
למעלה