תגידו...

תגידו...

מה אתם שומעים עכשיו??? איזה מוזיקה??? אני שומע את הנגן שירים של רדיוסססס אחלה שירים...
 

ארטיימר

New member
אמממ

מתנגן לי .... אממממ יש 2 שירים... הראשון זה we dont need no education hey teachers leave us kids alone והשיר השני זה - שזה שיר שאני מאד אוהבת בעזרת השם יתברך ולמזל טוב. המגיד מראשית אחרית הוא יתן שם טוב ושארית לאלו דברי התנאים והברית שנדברו והתנו בין שני הצדדים לשם ולתפארת. דהיינו: מצד האחד, יחיד ומיוחד בורא כל חכם קדמון. ומצד השני הלא היא כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה. ואל יבריחו ואל יעלימו, לא זה מזו ולא זו מזה מראשית ועד אחרית. רק תמיד פניהם איש אל אחיו באהבה ואחוה ורעות, ולא מתפרשין דא מן דא לעלמין. והחתן הנ"ל התחייב את עצמו להכניס כל אשר האציל וברא ויצר ועשה, הכל למענה ולמען התורה הקדושה והכלה הנ"ל התחייבה את עצמה, להכניס כל אשר לה למסור לבבה ונפשה על התורה ועל העבודה בדבקות וחשוקה בדחילו ורחימו . ערב קבלן מצד החתן, כל צבא השמים ושרפים וחיות ואופני הקודש. ערב קבלן מצד הכלה, צדיקי הדור ותינוקות של בית רבן והכל שריר וקיים. והכהנים והעם העומדים בעזרה פה במקדש מעט, כולם יענו ויאמרו מזל טוב!
 
למעלה