תגידו, יש תוכנית שבה המודחים מתראיינים יום אחרי?כמו שתמיד?

למעלה